Мисли за новата икономика и бъдещето

Всички мислим за бъдещето. Съвременната мейнстрийм икономическа наука се базира на теорията за пределната полезност на благата, в която тяхната ценност е правопропорционална на тяхното търсене и обратно пропорционална на тяхното количество. Оттам почти всичко в икономиката се обяснява с търсене и предлагане. Основната аксиома, на която почива тази теория е, че благата са оскъдни.

 

Новите технологии обаче поставят на огромен стрес тази аксиома, а с това и цялата теория.

В информационната епоха основното благо - информацията и всички информационни стоки ( примерно филмите) са на практика  изобилни, а консумацията им почти безплатна.

С шеметни темпове се развиват ВЕИ и в обозримо бъдеще енергията ще бъде на практика изобилна и почти безплатна.

Развитието на 3D принтирането ще направи производството на много блага в бъдеще на практика безплатно, заради неограниченото им възпроизводство.

Роботизацията на огромна част от услугите на практика също ще ги направи безплатни.

Вече сме свидетели на ефектите от безплатните Open Source , Wikipedia , Blockchain.

Свидетели сме на преход към коренно различно общество и икономика в сравнение с доминиращия модел от времето на Индустриалната революция.

Редно е и нашето мислене да извърши своя преход.

Реклама

Представяме ви:

  • LinkedIn - платформата на бизнеса и професионалистите в него

    На 20 април в София ще се проведе практическо обучение за работа със социалната мрежа Завъртян в социални мрежи и нетуъркинг събития светът ни днес е динамичен и пъстър. Въпреки това търсим правилните пътища за връзка един с друг, особено, когато ст...
  • Донесохме "зелена" промяна на автобусния пазар

    Въвеждаме и други положителни новости в сектора, като дигитализираме старата автобусна школа, казва Ласло Аран, регионален управляващ директор на FlixBus. Интервюто е проведено едновременно с Ласло Аран и Магдалена Ангелова веднага след стъпването н...
  • Трафикът е съвременното робство

    Често трафикантите не изглеждат никак подозрителни. Това, което съветваме най-вече младите хора, търсещи работа в страната или чужбина е да ни търсят безплатно и по всяко време на Националната телефонна линия за борба с трафика на хора - 0800 20 100,...

Коментари

Реклама

Още анализи:

Още новини: