Противоконституционно е да се опрощават дългове
Право да опрощава държавни вземания има само Президентът на Република България – така е по Конституция. Т.е. решението чрез законови промени да се опрощават дългове към държавата е противоконституционно. Такова решение не може да се налага със закон, защото изземва конституционно регламентираните функции на друг държавен орган (в случая на държавния глава).

И задължително ще бъде отменено от Конституционния съд. КС не може да допусне такъв изключително опасен прецедент, защото в бъдеще всяка партийна коалиция, която дойде на власт ще започне със закони аналогично да опрощава задължения на който си поиска. И в публичните финанси ще настъпи хаос.

Освен на  Конституцията, такъв опит чрез закон да се опрощават задължения противоречи и на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тези задължения са установени по реда на ДОПК, издадени са съответните предвидени в Кодекса актове от компетентните органи на НАП, вероятно някои са обжалвани, вероятно има и съдебни решения за потвърждаването им. Всичко върви по реда на ДОПК, и подлежи на принудително събиране.

Кодексът е нормативен акт с по-висок ранг от закон, и при колизия на нормите валидни са нормите на акта с по-висок ранг (т.е. на Кодекса). Т.е. преди да се опитват да приемат такова законово решение, управляващите следва да променят ДОПК, иначе няма как то да бъде изпълнено. Не може да се спре акт на НАП издаден в съответствие с ДОПК по друг начин освен по съдебен ред. Нито пък закон може да има обратна сила, за да отмени със задна дата такъв акт.

За влезлите в сила съдебни решения просто не може и да се коментира. Изобщо – тотална неграмотност, поставена в\ услуга на партийни договорки и бълваща непрекъснато противоконституционни рашения. 

Толкова им е нивото на управляващите 

Реклама

Представяме ви:

  • Трудностите при стартиране на собствен бизнес

    Създаването на собствена фирма, успешното ѝ развитие и утвърждаване на пазара е нелека задача, която може да се усложни допълнително, ако попаднем в капана на някои от най-често срещаните грешки при стартиране на собствен бизнес. Според Павел Хрис...

Коментари

Реклама

Още анализи:

Още новини: