За демографската смърт и скритата война срещу семейството...
Приятели,

На 28 и 29 септември 2019г. в София се случи невероятното. България на гражданите, а не официалната София, българската улица, а не българската официална дипломация, постави началото на международно движение за защита правата на семейството, оглавявано от българската НПО "РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА".

Имаме подкрепата на приятели от Норвегия, Великобритания, Ирландия, Германия, Полша, Австрия.

 

Без да се ползваме от правото на ротационен Председател на Съвета на Европейския съюз, без подсказаните от чужбина приоритети за ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ, обикновените, редови, отрудени, но истински българи заявиха готовност да оглавят европейско движение за закрила на семейството.

Заявката бе направена с две инициативи - национален протестен митинг на "РОД" срещу антисемейното законодателство и междунанордна конференция на тема "Социалното отвличане на деца - скритата война срещу семейството".

Инициативите имаха изключително широк международен отзвук. Отзвукът в чужбина бе по-широк от отзвука в платените "уж национални" български медии.

Благодарности за подкрепата на България срещу политиката на отнемане на деца в Норвегия, Великобритания, Ирландия, Германия,Австрия и Полша, се разнесоха по широкия свят на ИНТЕРНЕТ в реално време.

Над десетки хиляди глави в много градове по цялата страна, под българския флаг, прозвуча безсмъртната българска гайда - вековен символ на дух и несломим характер.

На английски език, прозвуча многократно - "БЛАГОДАРИМ ТИ БЪЛГАРИЯ! ЗА НАС Е ЧЕСТ ДА БЪДЕМ ТУК, НА ТОВА МЯСТО С ВАС. БИХМЕ ИСКАЛИ И ВИЕ ДА ВИДИТЕ ОНОВА, КОЕТО ВИЖДАМЕ НИЕ ОТ ТУК ОТ ТРИБУНАТА!"

На следващия ден, 29.09.2019г., на международната конференция във ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ в София, говориха известни български юристи-правозащитници, както и
адв.Мариус Рейкерас, (Норвегия), адв.Тимотеиус Зих,(Полша), Стивън Бенет, публицист, (Великобритания), Габриеле Куби-социолог (Германия), писател, Бьорн Корф (Австрия),адв. Лоркан Прайс (Ирландия).

Беше направен анализ на идеологията БАРНЕВЕРН, на Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето, на ЗСУ и други свързани с него законови и подзаконови актове, които влизат в сила от 010.01.2019г. 
Бяха представени конкретни примери за злоупотреба с права от страна на социалните власти , за отнемане на деца от родители по измислени поводи, за сексуализация на непълнолетни деца, за т.нар."детско правосъдие". Беше констатирано почти пълно сходство между практиката на социалните власти в Европа и нашата страна.

Бе изнесена информация за делото ЛОБЕН срещу НОРВЕГИЯ, пред Европейския съд по правата на човека, На 12.09.2019г., с 12 срещу 3 гласа на Голямото жури на ЕСПЧ, Норвегия е била осъдена за нарушаване на чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека - за отказ да реинтегрира отнето от майката дете, след присъждането му от шведския съд.

Делото е пионерско и създава прецедент в областта на семейните отношения, срещу политиката на шведския орган за защита правата на детето БАРНЕВЕРН и подобна политика на подобни на българската ДАЗД институции в други европейски страни.

Норвежкия адвокат Мариус Рейкера е бил осъждан на 28 дни лишаване от свобода за своята правозащитна дейност в Норвегия, както и други шведски гости на българския форум.

Именно тази Норвегия, чрез Норвежкия финансов механизъм, финансира новата българска политика в областта на социалната дейност и по-специално - новото българско антисемейно законодателство от март 2019г. Именно тази норвежка антисемейна политика е осъдена от Европейския съд по правата на човека и е задължена да промени своя закон за закрила на детето.

С новото българско закнодателство, нашата държава се готви да въвежда ПОЛИТИКАТА "БАРНЕВЕРН", която Европейския съд по правата на човека осъди на 12.09.2019г.

И ако досега говерхме за демографска катастрофа, след влизането в сила на новото законодателство, трябва да се готвим за съвсем предстоящата демографска смърт.

Това е моето лично мнение, с което не ангажирам никого освен себе си, нито една държавна орган или институция - Вл.Шейтанов