Работещите ще плащат сметката на функционално неграмотните
В отговор на искането на г-н Росен Плевнелиев за замяна на плоския данък с прогресивен.

Г-н Плевнелиев, ако "прогресивната данъчна система ще създаде по-голяма справедливост в обществото" и това е "преобладаващият модел в държавите с по-развити икономики и социални системи в Западна и Северна Европа", то може би трябва да се поразходим и поработим в тези страни. Мога да Ви гарантирам, че продуктът, който гражданите получават за данъците си в цитираните от Вас страни е значително по-добър от това, което ще получим в България в рамките на нашия и живота на децата ти.

Данъчната система на една държава трябва да е стабилна, предвидима и проста. За каква стабилност и предвидимост говорим, при положение че единия ден се правят и показват шарени филмчета за това, колко било прекрасно да се работи в България с първи кадър 10% корпоративен данък", а на другия ден се заговаря за "социална справедливост". Коя фирма би инвестирала в България, ако през няколко години се сменя данъчната система? Липсата на кадри е брутална, а тези, които ще работят, ще плащат за социалните придобивки на гигантската група функционално неграмотни. Е, няма да стане.