Няма добра новина в 5 млрд. дълг
Наблюдавам странна, дори неуместна приповдигнатост за емисията от 5 млрд. лв. дълг. (8 млрд. от началото на годината)

Сегашната политическа клика ще харчи тази година, ние десетилетия ще връщаме.

Няма добра новина, има новина, че след 24 години фискална дисциплина, нещата започват да се разпускат.

Не е случайно, че става заедно с отслабването на борда.