Денят на независимостта за цели 107 години

На днешния ден (22 септември) преди 107 години името на България като независима държава се появява отново на световната политическа карта. Това столетие е белязано от периоди на национален подем и надежди, но и множество пропуснати исторически възможности и предателства на националния ни интерес, от много индивидуални победи и групови загуби.

Ние, българите вървим бавно и трудно по пътя на осмисляне на практическите измерения на независимостта ни като нация и свободата ни като личности и граждани. Много причини и извинения могат да се посочат, но те няма да променят живота ни тук и авторитета ни пред света.

Време е да си позволим свободата да виждаме и използваме възможностите - в това, че имаме доказан пред света талант, че живеем в държава с благоприятни геостратегически и природни дадености, че сме член на най-влиятелния политически и икономически клуб Европейския съюз и най-влиятелния военен съюз НАТО. Време е да започнем да се ценим и да създаваме обстоятелствата, определящи съдбата ни на успяваща нация в XXI век .

За мен това e измерението на независимостта ни днес.

*Мнението на автора е публикувано в профила му в социалната мрежа.