Конкретика срещу одата за junk food

Споделям критиките срещу спонтанния маниер на правене на политика от страна на здравния министър Петър Москов, но пък такава ода в защита на целия junk food, ми е малко в повече.

И защото винаги е по-добре до дадеш решение, отколкото да констатираш проблем, ПРЕДЛАГАМ на първо време законодателят да задължи търговските обекти да поставят всички вредни изкушения в лъскави опаковки (шоколадови десерти,шоколадови яйца, бонбони, безалкохолни напитки и пр.) на невидимо за подрастващите очи място.

За повечето родители е истинско изпитание пазаруването с деца и минаването през касата, където са струпани всички "вкусотии"..