Държава, превзета от талибани в тоги
Тази сутрин един, с извинение, висш магистрат, нагледно показа колко зле са нещата от живота в страната ни. Щом подобна ниска и низка топка с потънала в лой съвест е изплувала толкова високо, значи всичко у нас е жестоко объркано и абсолютно непоправимо.

Човек, който в нормална държава не би могъл да влезе да изучава право или би бил скъсан още в първи курс, раздава правосъдие, говори за закони, проповядва морал...

Нагледен пример за талибан. Талибан, облечен с власт. И то власт, над която е само Бог, власт, която е перфектен и перфиден инструмент на истинската Власт в България!

Талибанът няма проблем да отсече глава - дали с меча на Правата вяра, дали с меча на Темида!

Всеки ден, всяка подробност от пейзажа ни дава нови и нови аргументи за нравствената, нормативната, институционалната и кадровата катастрофа, която е претърпяла нашата държава.

Държава, превзета от олигархията и държана в покорство от нейните талибани, разплодили се и разположили се във всички видове и форми власт - съдебна, изпълнителна, парламентарна, медийна, финансова, икономическа, силово-репресивна…

* Мнението на автора е публикувано в профила му в социалната мрежа.