Да бъдеш иноватор е избор

Целта ми е да съхраним природата си, да живеем по-добре и да променим мисленето си в тази посока, казва Тодор Бургуджиев, изп. дир. на ЕКОПАК България АД в специално интервю за b2b Media.

Тодор Бургуджиев е изпълнителен Директор на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ от 2010 година. С 13 годишен опит в пивоварната индустрия, като се изкачва до поста изпълнителен директор на Астика. 17 години в системата на Кока Кола Хеленик, като от 2005 г. до декември 2009 г. е бил регионален технически директор на "Кока-Кола Хеленик“. Член е на УС на EXPRA (Алианс на разширената отговорност на производителя) Aсоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Има множество квалификации в областта на производството, мениджмънта, управлението на хора и процеси от Harvard Business School (Бостън, САЩ), Европейски център по управление (Брюксел, Белгия), Международeн институт за управление на развитието/ IMD (Лозана, Швейцария). Мениджър с изключително сериозен и дългогодишен опит в управлението на процеси и екип от подбрани висококвалифицирани експерти.

Наблюдавате ли повишаване културата относно разделното събиране и изхвърляне на отпадъци в страната. Екопак работи с голяма част от общините в страната. Кой град е отличник през изминалата година?

Изграждането на навици е дълъг и продължителен процес. Успехът зависи от постоянството и взаимодействието на различни фактори в съвременият начин на живот и среда. За повишаване на културата на гражданите са нужни усилията не само на организациите за оползотворяване на отпадъци, но и на институциите, общините, семейството и разбира се на училището. ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ има дългосрочна стратегия за повишаване на информираността на гражданите, като се опитва да бъде във взаимодействие с общинската администрация, държавните институции и училищата. Четири поредни години проследяваме ефекта от тази стратегия в общините в които сме изградили системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез пазарно проучване нар. „Навици в домакинството“. Резултатите демонстрират сравнително висок дял на анкетирани, които събират разделно отпадъците си – 64.4%. Около 18.5% никога не са събирали разделно отпадъците си. Има ясна тенденция, свързана със степента на образование, колкото по-висока е тя, толкова по-вероятно е респондентът да третира отпадъците си по този начин. В сравнение с предните години, тези резултати са на нивото на данните от 2015г., а има ръст от 4% спрямо 2014г. и от 7% спрямо 2013г.

Основната мотивация за разделно събиране е желанието за опазване на природата (86%), тези продукти да се рециклират (73%), както и убеждението, че така е правилно (64%). С други думи, на преден план са поставени по-скоро емоционални причини и чувство за отговорност, а практичността на това занимание е по-скоро на втори план. Очаквано по-възрастните членове на домакинството почти не инициират разделно събиране. От тази година в проучването участват и респонденти на възраст 12-17 г. 10% от анкетираните са заявили, че именно най-младите са инициатори на разделното събиране в домакинството. Значителна част от анкетираните очакват държавата да стимулира тази дейност повече; Най-младите разчитат изключително много на училище, за да получат информация за разделното събиране; Градове отличници има и това се дължи именно на доброто взаимодействие и усилената работа на всички участници.

Какви са митовете, които най–често срещате в медийното пространство относно разделното събиране?

– В днешно време митовете против разделното събиране са просто едно оправдание на хората, които не го правят. Много по-удобно и лесно е да се оправдаеш, че разделното събиране не работи и затова няма смисъл да полагаш усилия. Разделното събиране е въведено в България през 2004 г., за 12 години всеки вече знае предназначението на цветните контейнери и какво се изхвърля в тях, както и ползите за околната среда и здравето на хората. Ясно е, че трябва да се полагат усилия и свръхкосумацията която съществува в 21 век да бъде компенсирана по някакъв начин. В противен случай природните ресурси ще бъдат изчерпани много бързо и човечеството ще се изправи пред сериозна заплаха. Разделното събиране е част от мерките, които се прилагат това да не се случи.

Вас ви определят като предприемач, иноватор и човек, който успява да наложи нова култура на мислене и навици в българското общество. Какво Ви мотивира всеки ден да водите тази “борба” за промяна.

– Да бъдеш иноватор е избор, кото правиш, ако действителността не те удовлетворява. Тогава търсиш нестандартното и непознатото, за да промениш средата. Целта ми е да съхраним природата си, да живеем по-добре и да променим мисленето си в тази посока. А за това ме мотивират хората, колегите ми, децата и моите внуци, които искам да растат здрави и да живеят в по-чист град.

Наскоро бе открита първата у нас инсталация за сортиране на стъклени отпадъци от опаковки по цвят. ЕКОПАК България инвестира в нея 2.5 млн. лв. Разкажете малко повече с какво ще допринесе и какви са бизнес целите й.

Стъклото е единственият материал, който може да се рециклира на 100% безброй пъти. Влагайки го отново в производството, ние затваряме цикъла на потреблението, като постигаме ниво на нулеви отпадъци. Освен, че не замърсяваме, пестим и много природни ресурси. Един тон стъкло, произведен от стъклени отпадъци, спестява повече от тон суровини. В същото време стъклото е най-трудният за сортиране и третиране материал, защото е възможно да бъде рециклирано само ако е много чисто. Какво имам предвид, за да бъде рециклиран 1 тон, в него не може да има повече от 15 гр. метал, 25 гр. керамика и 250 гр. органични замърсители, в противен случай суровината е негодна за рециклиране.

Досега стъклените отпадъци се разделяха от по-големи примеси като капачки и други материали. Новата инсталация ще превръща отпадъците в суровина с изключително високо качество за производство на нови бутилки и буркани за хранително–вкусовата промишленост. Освен това новата оптична система ще позволи разделянето на стъклото по цвят, което е от изключителна важност за работата на рециклиращите заводи за стъклени опаковки, които в България са 3.

Тези заводи произвеждат само продукти за хранително вкусовата промишленост – бутилки и буркани, като над 60 % от вложените суровини са от отпадъци. Тези суровини се доставят от организациите за оползотворяване на отпадъци, като Екопак България е най-големият доставчик. Така че системите за разделно събиране захранват рециклиращите предприятия. Колкото повече стъкло рециклираме, толкова по-малко природни суровини и природен газ използваме, като намаляваме още повече вредните емисии в атмосферата Ето защо тази инвестиция е толкова важна за нашата работа.

Реклама

Още от новини:

  • b2b Media празнува 10-ата си годишнина

    Медийната група ще отбележи своя юбилей на специално събитие на 8 юни в Софийската Филхармония, когато ще бъдат връчени и Годишните награди b2b Media Awards 2018, с които ще бъдат отличени най-иновативните, най-креативните, най-успешните и най-отгово...

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: