Младите хора имат идеи и вяра

Ако намеренията ти са добри и градивни успехът идва, казва Саша Безуханова в интервю за b2b Media.

Саша Безуханова става директор още на 26 години – в немска фирма за медицинска техника. За година работа успява да постигне завиден успех в развитието на бизнеса ѝ в Централна и Източна Европа. Най-известна Е с периода, в който оглавяваше „Хюлет-Пакард България“. В последните години работеше за HP в чужбина – като директор направление „Публична администрация” за развиващи се пазари и директор „Публичен сектор“ за Централна и Източна Европа. По сове желание обаче се върна в България и основа гражданската платформа за дебати Move.BG (известна и под българско име „България може“).

Вашият екип е от ентусиазирани и ерудирани млади хора. “Изчезващ вид” ли са те за България?
-  Не мисля. Всеки ден срещам мислещи, вдъхновени, създаващи, свободни млади българи, които избират да живеят според най-високите стандарти на света – поемат риска да създадат свои компании, учат се как да успяват на световните пазари, посвещават се на каузи, в които вярват, споделят опита си с тези,  които могат да се поучат от него. Поколението на 20-30 годишните носи голям заряд за промяна и градеж. Нужно е да бъдат подкрепени и окуражени по пътя им на свободни и почтени хора. За това работим в MoveBG (България може) - да създадем среда за среща на хората и идеите им за практическа промяна на България.

Какви са конкретните действия за реализиране на обсъжданите предложения и реформи от МoveBG?
– В MoveBG (България може) работим за дефиниране на дългосрочните линии за устойчиво развитие на България, за стимулиране на култура на обществено съгласие и активно гражданско участие в изграждането и гарантиране на среда за почтен и щастлив живот в държавата ни. Търсим решения по значими теми като изборна реформа, медийна свобода, конкурентност на икономиката ни, образование, национална и европейска идентичност, доброволчество, правосъдие. Създали сме механизми за широко обществено допитване за проблемите и възможни решения,  включваме в дебат широк кръг организации, експерти и активни граждани и обобщаваме резултатите в препоръки за реформи. С този процес създаваме среда за съгласие и координация на усилията по посока на системно развитие, от една страна, и обществено утвърждаване на градивни концепции по значими за   просперитетен път на България въпроси, от друга.


Предстоят серия от дебати по правосъдната реформа. Разкажете малко повече за вашите идеи и предложения. Открай време се говори за наложителни промени, но всичко остава само добри пожелания.
– Правосъдната реформа е една от програмите,  по които приоритетно работим в момента.  Подготвената от екипа на Министър Христо Иванов цялостна стратегия за правосъдна реформа е системен поглед и прагматичен план за трансформация на правосъдната среда в България и преодоляване на дефектите, които са значима бариера пред развитието и доверието в държавата ни. Има смисъл тя да бъде разбрана и широко подкрепена. През следващите месеци ще коментираме дефицитите и ползите от реформата, представяйки отделните й аспекти през реални случаи. Ще могат да бъдат чути гледните точки на правосъдни експерти, работещи в системата, журналисти и потърпевши.  Дебатите се излъчват онлайн  и заинтересовани граждани могат да участват в тях в рамките на предварителни дискусии на платформата ни или по време на всяко от събитията. Резултатите обобщаваме и огласяваме публично допринасяйки за това хората да разберат как на практика справедливостта в живота ни може да се въстанови.  Правосъдната реформа не е само институционален акт. Тя е възможна само с активната подкрепа и участие на всички ни. Тъкмо тази задача за гражданска мобилизация и участие в процеса на реализацията и практикуването й си поставяме с нашата програма.

Кое от предложените и обсъждани предложения считате за най-наложителни да бъдат осъществени?
– Реформата ще има ефект само, ако се приложи във всичките й аспекти. Ние живеем в екосистема и трябва да мислим и работим холистично. То се отнася за всяка промяна, която искаме да осъществим в държавата и живота ни.

Мислите ли, че това е начин да се вдъхне надежда в младите хора, все още търсещи реализация и бъдеще в България?
– Със сигурност. Младите хора имат идеи и вяра. Те имат нужда от среда, в която да ги изявят и да повярват, че животът им в България им носи перспектива да са щастливи. С инициативите ни работим за утвърждаване на  тази перспектива.

Саша Безуханова в личен план. Отстрани погледнато сте жена, която води битки на много фронтове. „Битките„ намират Вас или Вие ги търсите?
– Битките в живота са част от пътя ни напред. Винаги съм работила за осъществяване на идеите, в които вярвам и съм успявала.  Свободата да отстояваш изборите си има цена - понякога се сблъскваш с изборите на други, но за мен лично тази борба си струва. Ако намеренията ти са добри и градивни успехът идва. Пожелавам на всеки да си позволи свободата да се бори за идеите, в които вярва. Как иначе животът ни ще е пълноценен?

Как си представяте себе си в личен и професионален план след 10 години?
– Представям си България - просперираща и уважавана държава. Място, в което живеят щастливи и осъществени хора. Аз ще бъда една от тях и ще съм благодарна за това, че съм допринесла то да се осъществи.