Важни са „зелените” усилия и на гражданите, и на компаниите

В момента несигурността на регулаторната среда в пенсионното осигуряване е сериозно предизвикателство, коментира Николай Стойков, Главен изпълнителен директор на NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане в интервю за b2b Media.

Компанията ING става NN. С какво е свързано ребрандирането?

Логото и името са нови за нас на българския пазар, но техните корени са свързани с компаниите De Nederlanden и De Nationale, които започват дейност от средата на 19 век, а от 1991 г., заедно с NMB Postbank, създават и обединената структура на ING Group. На практика, ребрандирането е свързано с обособяването на NN Group в самостоятелна публична компания, която обхваща животозастрахователните, пенсионноосигурителните услуги и услугите по управление на активи на ING.


NN Group съществува като самостоятелна компания от 2 юли 2014 г, когато акциите й започнаха да се търгуват на фондовата борса Euronext в Амстердам. За нас ребрандирането освен смяна на името и логото - от ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване на NN Животозастраховане и NN Пенсионно осигуряване, е свързано и с представяне на всички елементи, които стоят зад този глобален бранд с 170 годишна история - нашата мисия, нашата стратегия, нашите обещания към клиентите ни и към обществото, в което работим. В тази връзка е и обещанието ,,NN за теб”, което е свързано с това да сме близо до нашите клиенти във всички фази от живота им и в моменти на радост, и на успехи, както и на трудни моменти. Поради тази причина, героите в рекламната кампания за налагане на марката, която ще стартира от юни месец (след сегашната, свързана с промяната на името с участието на актьора Юън Макгрегър) са обикновени хора, така че всеки да може да се идентифицира с тях, както и с конкретните ситуации от реалния живот, с които те се сблъскват. Грижата, ангажираността и откритостта в общуването са важни корпоративни ценности, които се стремим да прилагаме ежедневно.

Какви трудности срещате на българския пазар?

В момента основните предизвикателства са свързани с регулаторната среда и с промените в нея, като тук имам предвид предстоящите промени в пенсионната система. Виждаме реакциите на нашите клиенти относно тези промени, а те до голяма степен отразяват и реакциите в обществото ни. Нашите основни цели в тази ситуация са свързани със защита и развитие на тристълбовия пенсионен модел. Фокусът ни е насочен към това не да се правят единични или откъслечни промени, а да се осъществи по-всеобхватна реформа. Така или иначе общественият дебат мина през всички фази и в този смисъл трябва да се използва и енергията, и идеите, които бяха генерирани, за да се случат повече неща, сред които е важно освен да се променят дефинициите за свързани лица и таксите за обслужване, да се интегрират в законодателството и важните уредби, свързани с фазата на изплащане и мултифондовете, които ще направят работата на II-рия стълб по-ефективна.

Мислите ли, че в България все още има икономическа и финансова криза и ако има такава, доколко тя засяга вашия сектор?

Повечето икономисти, които анализират българския пазар се обединяват около твърдението, че да, кризата отмина, но все още не сме във фазата на възстановяване и растеж. Въпросът е колко дълго ще продължи това безвремие, ако можем така да го наречем.

Нещо като българския преход, който 25 години продължава, но не се знае свършил ли е, продължава ли, приключва ли..?

Това, което ме притеснява, е че за разлика от някои от страните в Европейския съюз, които започнаха да възстановяват своите икономики, и още повече за някои от тях, за които по-слабото евро през последните месеци се оказа двигател за техния експорт, България на този фон, като че ли стои на едно място. И в този смисъл губи релативни позиции.
Надявам се през следващите месеци да можем повече да се възползваме от възможностите около нас, но затова са нужни съзнателни усилия.

Във връзка с нашия конкурс за „Най-зелените компании в България 2014”, какви са вашите ,,зелени” практики?

Наскоро излезе годишният доклад за Корпоративна социална отговорност на NN Group и сред важните констатации от него са, че NN е сред финансовите институции, чиято дейност е неутрална към генерирането на въглероден двуокис (СО2). Компанията използва енергия от възобновяеми източници и инвестира в проекти, които ограничават използването на въглероден двуокис, като по този начин редуцира нетните си емисии на СО2.

Понастоящем значителен процент от електричеството, което използва Групата се добива от алтернативни източници на енергия - вятър, слънце, вода. Още през 2011 г. беше разработена политика за възлагане на обществени поръчки към фирми-доставчици, които отговарят на критериите на компанията за отговорна грижа към околната среда.

В нашата страна освен тези инициативи за мен са важни и доброволческите кампании сред служителите, които ежегодно участват в кампании за почистване на околната среда по места в страната, събират и предават пластмасови отпадъци за рециклиране (в рамките на доброволческата инициатива „КАП(ач)КА по КАП(ач)КА“ ). През 2014 г. се присъединихме и към инициативата „Зелена Коледа”, като украсихме компанията с живи коледни елхи, които през март 2015 г. засадихме.

Освен това компанията се опитва да разшири изпращането на извлечения от осигурителните партиди по имейл до своите клиенти, а тези от тях, които все още ги получават на хартия, за тях NN Пенсионно осигуряване използва рециклирана хартия.

Какво е мнението Ви за „зелената” политика на компаниите и на сектора в България? Има ли мода в това да имаш отношение към природата, да имаш устойчиви практики?

Мода има, но тя до голяма степен е обусловена от притесненията на хората в съвременния свят. Има и причина – тя е свързана с консумацията на ресурси, растяща в с тепен по-голяма от тази, с която тези ресурси биват създавани. В този смисъл има и обществена енергия, и воля от страна на различни компании, това въздействие да бъде ограничено по различен начин.

Но сякаш тази „зелена” вълна е от последните няколко години?

По-важно е, че все повече граждани и компании всеки ден се ангажираме с малки „зелени” стъпки, и да, така допринасяме за изграждането на нова, по-добра култура на внимание и грижа към средата, в която работим и живеем. Само така ще можем да допринесем за положителните промени в обществото. От значение е все по-голямото желание за промяна на тези нагласи, което, уверен съм, ще положителен ефект.