Успешната компания на 21 век създава споделени стойности

Д-р Марина Стефановае преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Паралелно със заетостта си в академичната област, Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Работи активно за създаване на стандарти и политики в областта на КСО като член на Огледалния комитет на ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация, член на Работната група 13 към Министерството на труда и социалната политика и активен участник в работата на Икономическия и социален съвет. През 2013 г. b2b media ѝ връчва приза „Зелена личност на България“. Най-новият ѝ мултимедиен информационно-образователен проект CSR AdviceBoх я позиционира в общественото пространство като един от онлайн предприемачите с кауза.

 

 1. Разкажете ни повече за новата си книга?

Това е учебник по корпоративна устойчивост и отговорност. Неговото съдържание е ново за българското висше академично образование, защото обобщава теория, експертен опит и добри фирмени практики в тридесет различни направления на стратегическия мениджмънт на компанията, ориентиран към нейния устойчив растеж и водещо място в обществото.

Изданието включва четири глави, в които са разгледани теоретичните основи на КСО, ключовите му направления, процесите на внедряване и компанията като фактор за популяризирането му на пазара.

 1. Как решихте кои примери да включите?

В учебника са включени 35 добри бизнес практики от 12 индустрии онагледяват теорията за корпоративната устойчивост и отговорност (КСО). Вдхновяващите примери са от областта на банковото дело, газификацията, енергетиката, консултантските услуги, леката промишленост, маркетинга, медиите, медицината, минното дело, пивоварната индустрия, преработвателната промишленост и фармацевтиката.

Компаниите бяха поканени след първоначален преглед на обществено достъпна информация, вкл. от медийни репортажи, участие в конкурси и тематични конференции, уебсайтовете на компаниите. Впоследствие всяка от тях трябваше да покрие минимални изисквания за постигнати ползи за бизнеса и ползи за обществото/околната среда; устойчивост във времето като ресурси, процеси и въздействие; участие във външни събития с покана за споделяне на добрата практика; получени признания от външни конкурси/организации; и не на последно място, положителна оценка от автора.

 1. Как изглежда успешната компания?

Успешната компания на 21 век създава споделени стойности. Тя е постоянно иновираща се, защото се вслушва в препоръките на своите заинтересовани страни и развива продуктите си спрямо техните нужди. Кръговото мислене е водещо за промишления дизайн и безотпадъчните технологии са обичайна практика. Хората съзнателно избират каузи, която подкрепят със своите избори като служители и потребители.

 1. Има ли лидери, които да ръководят тези компании?

Може би са все още малuо на брой, като бели лястовици. Но се надявам с подобни инициативи и иновации в областта на образованието да съумеем да възпитаме и изучим едно ново поколение от мениджъри. Бизнес лидерът на 21 век насърчава ангажимента и активното участие на своите колеги, партньори и клиенти. Те съ-осмислят, съ-творяват и съ-преживяват дейността и успеха на фирмата. Лидерът ръководи процеса на създаване на смисъл за съществуване на компанията отвъд парите. И не на последно място, той споделя постиженията на бизнеса си по начин, по който да насърчи и развие и останалите участници в индустрията, на пазара.

 1. Планирате ли премиера?

Да, разбира се. Премиерата е насрочена за 13 юни в Център „Илиев“ на Американския университет в София.По време на събитието ще бъде проведена и дискусия за бъдещето корпоративната социална отговорност в България CSR2023БГ.

 1. Какви са плановете ви за развитие на проекта CSR AdviceBox?

Всъщност учебникът е част от мултимедийния образователно-информационен проект CSR AdviceBox. В най-скорошен план, заедно с видеопоредицата, той завършва образователния продукт, който до края на годината предстои да бъде включен в т.нар. MOOC платформи (massive open online courses). Курсът ще се предлага на български и английски език.1467 1

Реклама

Още от новини:

 • Кои са победителите в третото издание на конкурса?

  Над 20 компании грабнаха отличията в третото издание на Годишните награди на b2b Media за постижения в областта на изграждането и утвърждаването имиджа и популярността на Работодателския бранд.  На официална церемония в Новотел София бяха опр...
 • Заводът на Schneider Electric в Пловдив е Employer Brand Leader of The Year 2020

  Компанията получи високо признание за цялостната си политика за грижа и личностно и професионално развитие на служителите си На официална церемония снощи заводът на Schneider Electric в Пловдив получи високо признание и стана Employer Brand Leader o...

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: