България подценява бизнес възможностите с Турция

Това, което те прави конкурентноспособен във всяка една сфера на бизнеса, е личното желание за успех, времето, което си готов да платиш и търпението, с което трябва да се въоръжиш, коментира Халил Демирдаг в специално интервю за b2b Media.

Халил Демирдаг е един от основателите на турско-българската търговско-индустриална камара и не веднъж е консултирал множество чужди бизнесмени да направят правилния избор по отношение на инвестициите си в България. Министърът на енергетиката и икономиката го удостоява с честта придобиване на българско гражданство, поради направени инвестиции в Република България. През 2009 г, г-н Демирдаг основава Smart Group. Решава, че натрупаните инвестиции през годините ще вложи в едно по-добро бъдеще за идното поколение, а именно – зелената енергия. С днешна дата мнението му е сред най-търсените, когато става дума за зелени конференции и форуми, оборотът в зеленото производство на Смарт Груп в България през 2013г. достига 43 милиона лева. Г-н Демирдаг е носител на приза “Най – зелена личност”.

Г-н Демирдаг, вие сте един от основателите на Турско-българската търговско-индустриална камара и бивш неин президент. Какви са наблюденията Ви за бизнеса в последните години и какви препоръки бихте дали за повишаване обмена между държавите?

Икономиката на Република Турция е достигнала 1 трилион, това е една от най-силните икономики в световен мащаб, а политиката на България продължава да подценява този факт. И вместо да се възползваме взаимно, ние гледаме един на друг с недоверие. Не е нормално да възпираш с административни изисквания реални инвеститори, готови да помогнат на твоята икономика в името на общия интерес. Винаги съм казвал, че улесняването на визовият режим би бил първата и основна стъпка за повишаване обмена между държавите.

Носител сте на престижния обществен приз "Зелена личност 2013" от националния конкурс на b2b Media “Най – зелените компании в България”. Какво е Вашето “зелено” послание към българските компании?

Зелената енергия не е само социална отговорност. Другата дума, която определя зелената енергия е възобновяема енергия. Сама по себе си думата „възобновяема“ е с достатъчно важно значение, ако се прочете още веднъж. Това е наш ресурс – безплатно е, безсрочно е и е безвредно. Дори не дотам зелените компании би трябвало да се вгледат в самата дума и да погледнат икономическите преспективи, заложени в нея, ако искат да са независими и устойчиви, то те трябва да станат зелени.

Какви са направените инвестиции на Смарт Груп в България до момента и какво предвиждате като следващи проекти на групата?

През последните седем години икономическата криза ни даде възможност да анализираме по-различни от досегашните ни дейности. През този период, освен че инвестирахме над 100 милиона лева в реализирани проекти, в същото време инвестирахме в планирането и подготовката на различни бизнеси, за които съвсем скоро ще научите.

На база проектите ви в България, изнасяте успешно ноу-хау в Турция. Разкажете малко повече за бизнеса на “зелената” енергия в съседната страна и каква е държавната политика спрямо “зеления бизнес”, като цяло.

В Турция около 25% от енергията се произвежда от ВЕИ, но в никакъв случай не трябва да гледаме в “пълната част от чашата“, а именно в онези 75%, които са оставени на кафявата енергия. 50% от енергията в Турция е внос на природен газ и това е най-големият внос на турската република. Държавата няма нужда от нови мощности придобити чрез газ, а от мощности, получени от възобновяеми енергийни източници . Слънчевата енергия започна своето развитие със закъснение в Турция, в сравнение с Европа, но скоро всички ще видим, че тя ще има доста голям дял от нови инсталирани мощности в енергетиката на страната, като се очаква потреблението идващо от ВЕИ да се увеличи с 50% .

Опитът, който придобихме в България, Гърция и Румъния ни помага много в създаването на едни по-качествени и ефективни системи в Турция, като по този начин ще увеличим нашия дял на турският пазар.

Иновациите ли са основния способ да си конкурентен в “зеления бизнес” и как виждате бъдещето на “зелената” енергия в България и в международен план?

Иновациите неизменно са основен способ във всеки един бизнес, но определено не са най-важният. Това, което те прави конкурентноспособен във всяка една сфера на бизнеса е личното желание за успех, времето което си готов да платиш и търпението, с което трябва да се въоръжиш. Мисля, че всички заинтересовани от възобновяемата енергия в България са запознати с положението, което трябва да претърпи радикални промени, за да се случат нещата отново. В международен план зелената енергия продължава да се развива, тя е основен приоритет на правителствата, а не просто квота за изпълнение.

Гражданите на водещите „зелени“ страни като Германия, Италия, Япония и други са горди консуматори на зелена енергия и ясно са осъзнали, че използването на кафявата енргия трябва да бъде сведено до минимум, предвид отделянето на въглероден диоксид.

България трябва да взема пример от практиките, които водещите „зелени“ държави прилагат в използването и внедряването на ВЕИ енергията. В глобален план развитието на възобновяемата енергия трябва да достигне такъв обем, който да надхвърли зависимостта на човечеството от фосилни енергоизточници и съответно да се намалят вредните емисии в атмосферата. Това несъмнено ще се случи, защото е бъдещето на човечеството.