Как бизнесът взаимодейства с университетите в пандемия

Живеем във време на предизвикателства. Както бизнесът, така и образованието функционират дистанционно – липсата на физическо общуване поставя на изпитание редица процеси като провеждането на кариерни форуми, активното участие на бизнеса в процеса на обучение в университетите, наемането на нови служители и провеждането на стажове.

За иновативните решения в университетското пространство направихме блиц интервюта с трима водещи експерти в сферата:

 

  • Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България – АК

  • Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийски университет „св.Климент Охридски“ – АГ

  • Светлозар Пeтров, управляващ партньор на „Джоб Тайгър“ – СП

Как промяната в начина на обучение заради пандемията влияе върху избора на университет при младите хора? Какви нови тенденции наблюдавате и кои от тях предполагате, че ще се запазят в дългосрочен план?

АК: Тенденцията е да се отчитат фактори, които преди не са били от първостепенно значение, като гъвкавост на предлаганите курсове, хибридно обучение, адекватен отговор на кризисни ситуации. Отчитаме по-голям интерес към възможности, които се предоставят близо до дома, както и към сигурността в университетските градчета. Все повече млади хора и техните родители очакват да получават не само безпрепятствен учебен процес, но и здравно обслужване, консултации, връзка с бизнес общността за осигуряване на стажове и кариерна реализация. Повече внимание се обръща на ценностите и духа на университета. Смятам, че тези тенденции ще се запазят и в бъдеще. В АУБ, например, ще запазим хибридното обучение и след отшумяване на пандемията. Така студентите, които по различни причини не могат да пристигнат в кампуса навреме, няма да пропускат часовете си. Инвестирахме в ново техническо оборудване и можем да организираме уъркшопи, семинари и лекции, достъпни до по-широк кръг от хора. Така разширяваме възможностите за свързване, географските ограничения се размиват и се предоставя неограничен достъп до знание, съвети и взаимопомощ.

АГ: На първо място, при нас имаше засилен интерес от кандидати, за които кризата е време да инвестират в бъдещето чрез търсене на нови знания и умения. Друга част от кандидатите ни през лятото видяха, че дори през месеците март-юни нашият факултет успя да реализира, макар и само онлайн, почти всички предвидени съвместни инициативи с работодатели и институции, т.е. успешно се адаптирахме и това беше добър сигнал. В по-общ план не само при нас, но и в други страни и университети наблюдаваме засилен интерес към специалностите на бъдещето, свързани с дигитализация на процесите, анализа на големи данни, проблемите на лидерството и устойчивото развитие. В този смисъл корона-кризата е катализатор на процеси, които вече бяха започнали.

СП: Мисля, че основната промяна е свързана с избора на университети в чужбина. Предвид кризата с COVID-19 доста млади хора (и семействата им) решиха да се спрат на висше училище в България или да пропуснат една година в очакване на по-спокойна обстановка. Това дава шанс на родните университети и се надявам те да се възползват от него.

Темата връзка бизнес – образование е много модерна. Как се осъществява това взаимодействие в момента? Продължава ли бизнесът да поддържа активна връзка с университетите в новите реалности?

АК: Връзката с бизнеса се запази силна. И както в целия свят всичко се случва виртуално. Zoom срещите доказаха ефективността си, защото дават много гъвкавост и възможност за разширено участие. Много компании се сблъскаха с нови модели на работа, а това провокира интереса им към млади хора, които със свеж поглед биха могли да допринесат за иновации в работата. Все по-голяма част от компаниите се интересуват от широк мироглед, гъвкавост и адаптивност – качества, които изгражда американското образование в стил liberal arts. Критичното мислене, умението за решаване на проблеми, търсенето на нестандартни решения са особено важни днес, когато статуквото е поставено под въпрос.

АГ: В Стопанския факултет на Софийския университет онлайн форматът ни позволи да направим повече събития с по-широк кръг участници от бизнеса, включително с по-голямо участие от други страни. Спечелихме от премахването на разстоянията чрез онлайн средата, но загубихме от живия контакт с нашите гости. Кризата беше стимул да потърсим нови формати за сътрудничество, нови партньори, както и нови теми, за които да каним представителите на бизнеса. Благодарни сме на нашите колеги от компаниите и институциите, с които си партнираме, защото те продължават да участват в нашите инициативи, както и да предлагат нови идеи за сътрудничество.

СП: Неизбежно. Животът продължава, а връзката бизнес-образование вече е част от работата и е ежедневна нужда и за трите страни (да не забравяме студентите).

Промени ли се начинът, по който се търсят млади и образовани кадри – как се провеждат кариерните форуми и какво е участието в тях? Запазва ли се интересът онлайн, има ли отлив? Какво ново виждате в сферата?

АК: Кариерният център на АУБ е изключително активен и поддържа тесни връзки с бизнеса, а пандемията послужи като катализатор на идеи и нови инициативи. Макар и виртуално дейностите на центъра не секват. Всяка година АУБ провежда Панаир на професионалната реализация. Тази година той се проведе виртуално и отново успя да привлече водещи работодатели и международни организации. В АУБ се обучават студенти от над 40 държави, които търсят реализация в цял свят. Новият подход за провеждане на панаира премахна границите и даде шанс на компании от чужбина да „присъстват“ и да предложат възможности за реализация. Освен това нашата общност от възпитаници е изключително сплотена и по време на пандемията те протегнаха ръка към настоящите студенти. Един от примерите е създаването на менторска програма, която подготвяше студентите за прехода към пазара на труда, а също споделяха възможности за работа и стаж.

АГ: Тази година Стопанският факултет проведе Кариерен форум 5.0 изцяло онлайн с участието на 30 водещи компании. В електронна среда чрез новата платформа „Онлайн Стопански факултет“, в която са включени всичките ни студенти, те имаха възможност да участват в целогодишно в кариерни събития и да получат достъп до записи от виртуални гост-лекции и уебинари, както и информация относно възможностите за кариерно консултиране, предстоящи обучения и събития. В новия формат осигурихме и възможности за провеждане на индивидуални интервюта, които също бяха използвани от много компании и студенти. Основен фактор за успеха на кариерните събития бе готовността на компаниите да предоставят ново и специално създадено за целта дигитално съдържание.

СП: По-голямата част от кариерните форуми през 2020 г. се проведоха онлайн и постепенно всички свикват с това. Може би още малко активност от младите хора, особено при продължаване на тази обстановка, би била от полза за всички страни.

Продължава ли трендът на активно ползване на стажанти и стажантски програми при бизнеса и как се реализира това в среда на дистанционна работа?

АК: Всъщност дистанционната работа даде още по-големи възможности за намиране на стаж. А бизнесите станаха доста по-отворени и гъвкави в предложенията си и се възползваха от съвременните технологии.. Като се започне от онлайн срещи, тиймбилдинги, виртуално кафе, до управлението на проекти. Наистина няма нищо по-хубаво от личния контакт, но при желание, добра работна етика и мотивация, работа се върши ефективно независимо от локацията.

АГ: Интересът на работодателите към нашите студенти се запази, а в някои сфери дори е по-голям от преди. От март до началото на декември нашият Кариерен център е публикувал над 100 обяви за стажове и работа, насочени специално към нашите студенти. В среда на дистанционна работа стажовете са не по-малко интензивни. Освен стажове, виждаме и все повече обяви за почасова работа, които предлагат възможности за съчетаване на студентството и натрупването на реален опит.

СП: Първо искам да кажа, че не всичко е дистанционно. Има много бизнеси, за които такава работа е невъзможна. Разбира се, ползването на стажанти е малко по-сложно при дистанционна работа, но всичко е въпрос на добра организация и на добри въвеждащи програми и начини за контрол. Добрите компании се справят с това. Ако компаниите имат проблем, той е по-скоро свързан с други аспекти на кризата – при здравна криза, последвана от икономическа, планирането, особено на персонала, е доста трудно. Все пак работата продължава и стажантските програми, ако и в малко намален обем, се провеждат.

А сега накъде? Вашата прогноза за втория семестър и бъдещето на кариерните събития?

АК: В момента плановете са да започнем пролетния семестър онлайн на 18 януари, като преминем към присъствено/хибридно обучение на 8 февруари. Хибридното обучение доказа ефективността си, като същевременно спомогна за контрола на епидемичната ситуация в кампуса. Създадената добра организация и контрол на мерките за задължителна дистанция, носенето на маски, измерването на температурата, ограниченията при провеждане на срещи, дезинфекция и др. дадоха резултат и не се стигна до сериозно разпространение на вирусана кампуса. Освен благодарности към екипа, който предоставяше съвети и оказваше помощ, трябва да благодарим на студентите си, които отговорно следваха процедурите и ни помогнаха да се справим.  

АГ: Единственото сигурно в настоящата ситуация е несигурността. Вече имаме опит от рязката промяна през пролетта и по-очакваната смяна на учебната зала с екраните през есента, така че сме готови да реагираме бързо на следващи етапи в пандемията. Радвам се, че нашият факултет, Софийският университет като цяло и другите колеги от образованието показаха, че можем да сме не по-малко адаптивни от бизнеса, когато се налага да превключим от обучение в зала към електронните формати и обратно. Очаквам, че след края на пандемията ще запазим онлайн средата като част от учебния процес и партньорствата с бизнеса – много събития с чуждестранни гости може да се провеждат в електронна среда, а нашите инициативи – да достигнат до международна аудитория.

СП: По отношение на втория семестър – присъствено, смесено или онлайн – думата имат университетите и здравните власти. Кариерните събития са планирани в обичайния обем и годишният ни календар е публикуван. Единственото ново е, че всяко събитие има предварително плануван онлайн вариант.

 

Повече за нашите събеседници:

Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България

Албена Кехайова има дългогодишен международен опит в сферите на корпоративните комуникации и маркетинг. Професионалната й експертиза включва медиа, производствена компания в силно конкурентния фарма сектор и дългогодишен експертен път в сектора на образованието. Кехайова заема длъжността директор „Маркетинг и комуникации“ на Американския университет в България (АУБ) от 2018 г. Преди това е отговаряла за връзки с медиите и маркетинг в отдел „Комуникации и маркетинг“ на университета. Албена Кехайова има магистърска степен по бизнес администрация за ръководни кадри от Американския университет в България.

Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийски университет „св.Климент Охридски“

Доц. д-р Атанас Георгиев е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.Завършил е магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело” в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България. Водил е лекции в Германия, Украйна, Босна и Херцеговина, Грузия (онлайн) и др. Автор на редица публикации за енергийния отрасъл. Член е на International Association for Energy Economics, както и член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“. Консултант в енергетиката от 2005 досега. Издател и гл. редактор на бизнес-изданията „Ютилитис” и „Фасилитис“.

Светлозар Пeтров, управляващ партньор на „Джоб Тайгър“

Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg – първият професионален и напълно интегриран сайт за търсене и предлагане на работа в България. Той е член на настоятелството на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, член на настоятелството на Фондация на бизнеса за образованието, един от създателите на Клуба на корпоративния дарител и член на УС на БДФ. Един от създателите на сдружение „Образование България 2030″. Председател e на почетния съвет на Международната награда на херцога на Единбург за България.

 

 

Реклама

Още от новини:

  • Проучване: Какво мислим за работата от вкъщи

    Представяме ви резултати от общото проучване на B2B Media and Neticle, проведено специално по повод Годишния форум „Битката за талантите“ Целта на допитването беше да установи как хората действително се чувстват при преминаването към дистанционна ...

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: