Работодатели и служители могат едностранно да въвеждат и договарят на home office
Извънредното трудово законодателство предлага нови възможности на работодателите за ефективно използване на човешките ресурси

Промени в Кодекса на труда, които гарантират в по-голяма степен правата и задълженията на страните по трудовото правоотношение на национално ниво ще бъдат представени по време на практически семинар от Теодора Дичева, специалист по трудово право. Бивш директор на Правната дирекция на Главна инспекция по труда, Теодора Дичева е автор на многобройни коментари, книги, сборници и наръчници в областта на трудовото законодателство с приоритет в областта на практическото прилагане на трудовото законодателство.

На 2-ри юни по време на практическия семинар  „Трудовите отношения в новата реалност 2020-2021 г." ще бъдат разгледани актуалните промени в чл. 140, ал.3 от КТ, касаещ задължението на работодателя за осигуряване на безплатна храна, както и в Закона за хората с увреждания във връзка с изпълнение на квотата за осигуряване на работни места за трудоустроени, новото в режима на заплащане на компенсационни вноски и освобождаване от квоти.

Според Теодора Дичева „Работодателите трябва да знаят, че държавата счита, че всеки гражданин, бил той работодател, работник или самоосигуряващо се или самонаето лице е длъжен да познава законите на страната. Работодателите обаче имат и още една отговорност – да знаят не само своите права и задължения, а и тези на работниците и служителите. Незнанието на закона не извинява неговото неизпълнение и според контролните органи. Предвид това е важно работодателите и длъжностните лица в едно предприятие непрестанно да надграждат своите знания за управлението на човешките ресурси, както и да познават и прилагат добрите практики за спазването на трудовото законодателство. Най-добрия начин за придобиване на такива практически насочени знания е чрез специализирани обучения.“

По време на семинарът ще бъдат представени добри практики при решаването на различни въпроси, с които работодателите се сблъскват ежедневно. Ще бъдат коментирани възможностите, които дава извънредното трудово законодателство на работодателите за ефективно използване на човешките ресурси, както и законовите възможности, на разположение на работодателите след отмяна на извънредната епидемична обстановка и при завръщане на работното място. Специално внимание ще се обърне на възможностите за промяна на мястото на работа при престой или производствена необходимост.  

Възможността за едностранно въвеждане и за договаряне на home office ще е сред основните акценти, както и престоят и преустановяването на работа при в или извън времето на извънредно положение и извънредна обстановка. Участниците в семинара ще се запознаят и с възможностите за въвеждане и договаряне на непълно работно време и процедурите, които са предвидени в Кодекса на труда и в подзаконовите нормативни актове.

„Предвид наближаващите летни месеци считам, че ще е полезно отново да коментираме възможностите за едностранно предоставяне или ползване на платен и неплатен отпуск по желание на работника или служителя.“ – допълва юристът.

Събитието е организирано от компанията консултант по здраве и безопасност ЛОТ-КОНСУЛТ и е ориентирано предимно към работодатели и длъжностни лица, ангажирани с управление на човешките ресурси и ще е с практическа насоченост.

Работодатели и служители могат едностранно да въвеждат и договарят на home office

Реклама

Още от новини:

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: