Еndava преосмисля връзката между хората и технологиите в банковото дело и капиталовите пазари
КОМПАНИЯТА ПРИСЪСТВА В ТЕЗИ СЕКТОРИ ВЕЧЕ НАД 20 ГОДИНИ, ПАРТНЬОР Е С ВОДЕЩИТЕ ФИРМИ В ТЯХ
 
Вече повече от 20 години Endava е ключов партньор на някои от най-важните компании в областта на банкирането и капиталовите пазари. Тази дълга традиция произтича от задълбоченото познаване на тези сектори, което позволява на британската IT компания да подпомага своите клиенти, като създава дигитални решения за инвестиции, банкови операции, хедж фондове или инструменти за управление на активи както и за справяне с критични ситуации на капиталовите пазари. Разчитайки на забележителната си адаптивност като основна своя ценност, компанията успява да се справи с новите тенденции като криптовалути, машинно обучение или добавена реалност и да приложи нови идеи в тази област.
 
Дигитализация на банковите системи – необходимо и затова необратимо

Въпреки че Endava предоставя забележителни дигитални решения за много браншове, банковото дело остава един от основните стълбове на компанията. Бързата еволюция в поведението, нуждите и желанията на потребителите ускори необходимостта от иновации на банковите системи. Endava отговаря на тези нужди, като комбинира най-добрите технологически възможности с визия, насочена към потребителя.
 
„През годините определено имаме своя принос в развитието на банковия сектор: от подпомагане на клиентите да дигитализират потребителското изживяване в банкирането на дребно, през преструктурирането на потоци и унаследени основни системи за инвестиционно банкиране, до подкрепа за утвърждаването на водещи пазарни инициативи като блокчейн“, посочва Клаудиу Константинеску, регионален мениджър за Централна Европа.
 
Компанията покрива няколко отрасъла на банковия сектор като банкиране на дребно, ориентирано към физически клиенти, но също и търговско, корпоративно и частно банкиране. Във всички категории целта на компанията е да помогне на класическите банкови модели на работа да се дигитализират и да бъдат по-ефективни. За да се случи това, по банковите проекти работят стотици специалисти. Всеки от проектите е уникален, обхваща различни области: от банкови услуги с API (допълнителни интерфейси), през функционалности с NLP (обработка на естествен език), приложения за транзакции и инвестиции до услуги за проектиране и архитектура на приложения за онлайн банкиране.
 
Освен изключителния технически опит на екипите (IT инженери, учени, специалисти по данни, мениджъри на проекти, софтуерни архитекти, консултанти по изкуствен интелект и машинно обучение), които участват в проектите, Endava разполага със задълбочен опит в бранша – експертите ни работят в тясно сътрудничество с техническите екипи и нашите клиенти.
 
Endava е партньор на повече от 150 компании в банковата сфера, някои от които са добре известни, като OTP Bank Group, Banca Transilvania, Hellenic Bank, Valley Bank, Santander, Moneycorp и други.
 
Endava, постоянно присъствие в постоянно променящия се сектор – капиталовите пазари

С оглед на сериозния опит в сектора целта на Endava при проектите на капиталовите пазари винаги е била една и съща: да помогне на клиентите да увеличат своята конкурентоспособност с помощта на технологиите. Под натиска да бъдат в крак с все по-високото ниво на дигитализация и на промените в пазарното търсене компаниите в сектора на капиталовите пазари трябва да реагират на промените, свързани с консолидацията на пазара, да намерят решения, за да се различат от конкурентите и да извършват иновации, а Endava доказа, че много добре разбира естеството на тези потребности.
 
„Компаниите на капиталовите пазари разполагат с много данни, нещо което до сравнително скоро не беше възможно. В наши дни предизвикателството вече не е събирането на информацията,  как тези данните да се използват бързо и ефективно. Ние помагаме на клиентите да правят именно това, като някои примери включват преодоляване на ограниченията на търговските обеми чрез разработване на нови алгоритми за съвпадение, предоставяне на наблюдения и идеи в реално време и на анализи за стимулирането на бизнес резултатите въз основа на нововъзникващи тенденции и идентифициране на зависимостта от данни, които са трудни за идентифициране от хората и изискват разработка на софтуерни решения“, добавя г-н Константинеску.
 
През годините Endava отговори на предизвикателствата и възможностите, които възникнаха в управлението на инвестициите, инвестиционното банкиране, пазарната инфраструктура и доставките, както и в брокерската дейност и търговията. В момента имаме около 100 активни проекта в сферата на капиталовите пазари.
 
Всеки ден над 1200 служители допринасят за успеха на клиентите по това направление, което се равнява на повече от 10% от общия брой на служителите на Endava по целия свят.

Реклама

Още от новини:

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: