Сребрина Ефремова: Нашата цел е да подпомагаме младежкото предприемачество
„Младите хора се сблъскват с липса на подкрепа в обкръжаващата ги среда и това е една от основните причини да се отказват след първия опит да реализират своя идея“ споделя Сребрина Ефремова, ръководител проекти на фондация „Каузи“.

Сребрина Ефремова е бакалавър по „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистър по „Европейска публична администрация“. Притежава допълнителни квалификации в областта на подготовка и управление на проекти, корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Сертифициран младежки работник. Работила е като репортер в национални медии, като ПР на една от работодателските организации и консултант по европейски проекти. От 2011 г. е ръководител проекти на фондация „Каузи“.

Разкажете ни повече за фондация Каузи?

Фондация „Каузи“ е създадена през 2009 г. с основна цел да подпомага младежкото предприемачество. Затова всяка година се организира Младежка предприемаческа борса – инициатива, подпомагаща млади хора до 29 години и млади хора с увреждания до 39 години в реализирането на собствена бизнес или социална идея. В рамките на Борсата младежите получават обучение по предприемачество, инидивидуални консултации за разработване на бизнес план и възможност той да бъде представен пред инвеститори.

Събитието се радва на подкрепата на институции, инвеститори и медии. В годините фондацията разнообрази услугите си и бяха включени консултации и обучения за кариерно ориентиране, психологическа подкрепа, младежко лидерство, управление на проекти, подпомагане при планиране и организиране на кампании и инициативи. В следствие на това организацията се включи в национална мрежа от младежки информационно-консултантски центрове – единствената младежка услуга в страната, която се финансира с публични средства. Фондация „Каузи“ има изградено устойчиво партньорство с 90 СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в София, където се помещава младежкият център. В последната година организацията работи по проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2015.

Една от последните ви инициативи е за създаване на предприемаческа екосистема и междусекторни партньорства. Разкажете повече за нея.

Идеята за този проект се роди след като видяхме, че Младежката предприемаческа борса дава добри резултати, но за съжаление само в София, където работим ние. Решихме, че щом тук работи добре, може да стане и в други градове на страната, а младите хора там също имат право да получат тази възможност. От другата страна, видяхме опита на наша партньорска организация в Сърбия, които работят интензивно с всички заинтересовани страни на местно ниво – община, агенции за развитие, министерства, бизнес, неправителствен сектор. Резултатът от това е наличието на подкрепяща среда за младите хора, които са достатъчно мотивирани да работят за себе си.

В рамките на този проект ние работим в шест града – Благоевград, Русе, Силистра, Хасково, Стара Загора и Велико Търново. Запознахме се с основните „играчи“ по места – тези институции и организации, които от една страна работят с млади хора и от друга – за подпомагане на бизнеса. Нашата цел е те да се срещнат и да мислят в насоката за подпомагане на младежкото предприемачество, да се познават, да знаят кой какво прави в тази насока. И така, когато младият човек отиде с бизнес идея в младежкия дом, където се занимават основно с изкуство, хората там да знаят, че могат да го насочат към търговската палата, където ще получи безплатна консултация за регистрация на фирма. Оттам обаче може да му кажат, че в бюрото по труда, например, има програми, които финансират стартирането на собствен бизнес. Допълнително по места обучихме представители на тези заинтересовани страни по методиката на младежката предприемаческа борса, за да може младият човек там да има достъп до тази услуга въпреки, че фондация „Каузи“ физически не се намира там.

Кои са най-големите препятствия пред младите хора за стартиране на бизнес у нас? А за подкрепящите ги организации?

Това, което много ни зарадва при изпълнението на проекта е, че във всяка точка на България, където бяхме, има млади хора, които искат да се развиват, да инвестират време в придобиването на специфични умения и най-важното – да работят. Разбира се, най-голямата пречка, която те посочват, е липсата на начален капитал – все по-преодолимо препятствие, предвид факта, че има програми, които се ориентират към финансирането на стратиращи предприятия.

Младите хора се сблъскват и с липсата на подкрепа в обкръжаващата ги среда и всъщност това е една от основните причини да се отказват след първия опит да реализират своя идея. Или са срещнали липса на заинтересованост в някоя от институциите, или са се демотивирали заради бюрократична спънка, или пък са се разочаровали от липсата на компетентност при търсене на подкрепа.

Подкрепящите организации също търсят различни форми да финансират дейността си и да предоставят качествени услуги за младите хора. Все повече се открояват споделените работни пространства като възможност за подкрепа на стартиращото предприемачество, но и това е сериозно и скъпо начинание, което изисква ангажирането на куп заинтересовани страни – за намиране физическото изграждане на такова пространство, за създаването на качествени услуги в него, за издръжката му и т.н. Затова междусекторните партньорства са от ключово значение.

Все по-усилено се говори за включването на предприемачеството във все повече учебни дисциплини. Кой смятате, че е най-правилният подход към това младите хора да започнат да мислят като предприемачи?

Включването на предприемачеството в учебната програма при всички положения е правилна стъпка в тази насока. Смятаме, че е добре това да се случва дори и в начален курс. Но не учебната програма учи децата, трябва да се създаде компетентност за това и в хората, които ще провеждат това обучение.

Какви са впечатленията, които имаха участниците в проведените регионални дискусии?

Като цяло по места има интерес към темата от всички заинтересовани институции и организации. Проектът беше с продължителност една година и през този период ние посетихме няколко пъти всеки един от градовете. Определено се наблюдаваше градация в заинтересоваността. Смятам, че участниците бяха убедени във възможността младежкото предприемачество да се ползва като механизъм за справяне с предизвикателства като младежката безработица и социалната изолация на младите хора.

Вие сте изготвили шест теренни проучвания на предприемаческа екосистема в някои от големите градове в страната. Какви са Вашите изводи?

Основният извод, до който достигнахме с изследванията е, че по места има изградена екосистема за младежко предприемачество, но е време тя да започне да работи в синeргия и „играчите“ в нея да си сътрудничат по-активно. Има, разбира се, места, на които, startup средата е по-добре развита, както и такива, на които има още много работа да се свърши. Основен фактор за добрата среда се оказа ангажираността на институциите и доброто им сътрудничество с неправителствения сектор. Изненадващо се оказа, че наличието на ВУЗ и много хора не е предпоставка за развитие на младежко предприемачество.

Разкажете ни за някои от другите проекти на фондация "Каузи"

Фондация „Каузи“ работи основно в насърчаването на младежкото предприемачество и постоянно надгражда опита и практиките, които има, за да е възможно най-полезна на младите хора. Затова в момента фондацията работи за създаване на споделено работно пространство в подкрепа на млади хора от креативната индустрия. Освен това фондацията продължава да предлага услугите в рамките на младежки информационно-консултантски център, който се намира в сградата на 90 СОУ в София. Търсим възможности за пренос на младежката борса като добра практика в други балкански страни като сме сигурни, че това ще доведе до подобряване на самата методика, която ще бъде дообогатена с опита на партньорски организации, които също работят в тази насока.

Какво ви предстои в близките няколко месеца?

До края на годината фондация „Каузи“ предвижда да проведе регионални младежки предприемачески борси в няколко града на страната – Русе, Хасково, Велико Търново, Стара Загора. За целта започва да търси и да мотивира млади хора за включване в обучение и консултации.

Сребрина Ефремова: Нашата цел е да подпомагаме младежкото предприемачествоТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Каузи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Реклама

Още от новини:

  • Подплатени ботуши с връзки VS стилни ботуши над коляното

    Новите зимни тенденции са вече тук! Зимата идва, а с нея и много нови възможности за стилни аутфити. Deichmann представя новите есенно-зимни тенденции, които се отличават с голямо стилово разнообразие и забележителни модели. Характерно за тенденци...

Коментари

Реклама

Представяме ви:

Още съвети: