Илияна Захариева бе избрана за председател на БДВО за 2019 г.

В състава на Управителния съвет на Дружеството влизат нови членове – Гергана Иванова и Анита Петкова-Бедин.

Илияна Захариевапоема ръководството на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) през2019г., след мандата на Мила Миленова, който приключи в края на миналата година. Решението бе взето по време на редовно Общо събрание на организацията, което се проведе на 31януари в София.

 

Илияна Захариевае член на Управителния съвет на БДВО от 2012 г. От 2014 г.тяе директор „Корпоративни комуникации” в А1 България. Отговаряза всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото ислужителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява управлението натрадиционни и дигитални медии, организацията на спонсорства и събития,програмите за корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникациина А1.Илияна Захариева има близо20 години опит в сферата на корпоративнитекомуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата.Тя се присъединява към екипа на А1от Пощенска банка, където еръководила корпоративните комуникации на компанията в продължение нашестгодини.Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с общественосттапоследователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк.Работата си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през1999 година.Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London Schoolof Public Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови икласически филологии и Факултета по славянски филологии на Софийскияуниверситет в София.

„Благодаря на колегите за гласуваното доверие! Членувам в Българското дружество за връзки с обществеността от почти десет години. За мен работата с БДВО винаги е била не само професионална, но и лична кауза. Този пост е едновременно признание за усилията ми през годините и невероятна отговорност и възможност за мен да продължа развитието на Дружеството в посока популяризиране работата на колегите от общността, засилване и подобряване на имиджа на БДВО, изграждане на нови партньорства и непрестанно подобряване на PRпрактиките у нас.“

В състава на Управителния съвет на Дружеството на PR специалистите с мандат до 2020 г. влизат нови членове – Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smartsи Анита Петкова-Бедин,Marketing Manager INFINITI България/ Витоша Ауто. Доника Ризова и Розита Михайлова от досегашния състав приключват своите мандатипо лични причини.

По времена Общото събрание членовете на Дружеството приеха отчет за дейността на организацията за изминалатакалендарна година и програма за 2019 г., представени съответно от Мила Миленова и Илияна Захариева.В Отчета на Комисията по професионална етика към БДВО нейният председател Даниел Киряков представи дейността на етичния орган за изминалата година, както и приоритетите за следващия период. Фокус в работата на КПЕ е последващо организационно подобрение, разпространение на принципите на Етичния кодекс на PR-специалистите и по-засилена обществена роля. Общото събрание на БДВО преизбра Комисията за професионална етика за следващ мандат в състав: д-р Евелина Христова, д-р Мария Николова и Даниел Киряков.

Сред основните приоритети в програмата на сдружението за предстоящата година са: повишаванеавторитета на БДВО като професионална организация в сферата на комуникациите; повишаване имиджа на PR професията в обществото и сред студентите; изграждане на партньорства с комуникационната общност в и извън страната; продължаване на партньорствата с медии и иницииране на нови; поддържане на партньорства с образователни институции; продължаване на ключови партньорства с бизнеса, бизнес организации, неправителствения сектор; засилване присъствието в обществени дискусииза развитие и утвърждаване на добрите PR практики; увеличаване на членската база; развитие и дигитализиране на каналите за комуникация с членовете; стартиране и популяризиране на сайта на КЕ; развитие на регистъра на лицата, приели Етичния кодекс на PR специалистите в България и др.

Сред важните предстоящи проекти на БДВО е специално разработената от Дружеството Програма във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“. Програмата включва лекции и уъркшопи с практическа насоченост с цел разнообразяване на образователната програма, представяне на полезна информация от практиката и популяризиране на Дружеството сред студентите.

Отчетътна организацията, както и програмата за 2019 г.са публикувани на www.bdvo.org.

Реклама

Представяме ви:

  • Днес технологията е част от всеки бизнес

    Важно е да се следи технологичното развитие и последните тенденции, за да може бизнесът да остане конкурентноспособен и да „презареди“ своя растеж, твърди Йоанис Кацанидис, управител на SoftOne Bulgaria в специално интервю за b2b Media...
  • Талантът и амбицията са от ключово значение

    Карим Рашид е име в световния дизайнерски бранш, което няма нужда от представяне. С повече от 4000 осъществени проекта, над 300 награди и клиенти в над 40 страни,  Карим с лекова успява да е винаги актуален и вечно променящ се. Ис...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: