Visa въвежда нови системи за сигурност за превенция и предотвратяване на измами

Visa въвежда пакет от иновативни инструменти за сигурност, които предотвратяват измамите при електронниразплащанияи достигат до нови нива в кибер сигурносттаи превенцията. Услугите са насочени към финансови институции и търговци. Защитата ще обхваща цялостната система на разплащания, катопроследяваи възпрепятства измамите. Благодарение на постоянните инвестиции на Visa в развитието на технологиите, новите услуги са достъпни за всички клиенти на компанията без допълнителни такси и регистрация.

 

„Киберпрестъпниците се опитват да заобиколят обичайните защити чрез кражба на информация, събиране на данни, получаване на неоторизиран достъп и атаки срещу  трети страни. Новите инструментиза сигурност на Visa съчетават разплащания и кибер интелигентност, знания и факти от разследвания за нарушения и ангажиране на компетентните органи, за да помогнат на финансовите институции и търговците да предотвратят заплахата“, каза Ар Eл Прасад, старши вицепрезидент „Рискове заплатежнатасистема“ във Visa.

Най-разпространените финансови измами са насочени срещубанкомати,показвапроучване на Форестър Кънсълтинг, изготвено по поръчка от Visa. В същото време измамите, които не са пряко свъзани скарти, като електронната търговия, поръчките по телефона и пощенските услуги, са по-голяма рядкост, но причиняват повече щети на бизнеса и представляват близо 40% от загубите в резултат от измама и от оперативните разходи. 

В центъра на всяка трансакция с Visa е доверието. С нарастването на заплахите, новите възможности за защита на разплащанията на Visa помагат на основните компоненти на екосистемата – хората, информацията и инфраструктурата, и поддържат доверието,като свързват света чрез най-иновативната, надеждна и сигурна мрежа за цифрови разплащания. Новите възможности за сигурност включват:

 

 • Visa Vital Signsза проследяванена трансакциите и сигнализиранена финансовите институции за потенциална измама на банкомати или при търговци. За да се ограничат финансовите загуби за институциите,Visa може автоматично или в координация с клиенти да предприеме действия, за да спре злонамерената дейност. 

 • Visa Account Attack Intelligenceизучавазадълбочено огромния брой обработени безкартови трансакции, за даидентифицира финансови институции и търговци, от които хакерите биха се възползвалис целда се сдобият с номера на сметките, датата на валидност и кодаза сигурност. Технологията на машинното самообучение открива сложни модели на изброяване, елиминира фалшивите идентификации и дава сигнал на засегнатите финансови институции и търговци още преди трансакцията даезапочнала.

 • Visa Payment Threats Labсъздава среда за тестване на настройките за обработкана клиентските данни, бизнес логиката и настройките на конфигурациите за идентифициране на грешки, които водят до потенциални уязвимости. Пример за това е възможността Visa да провери дали дадена финансова институция валидира ефективно динамично генерираните кодове, уникални за всяка EMV® чип трансакция.

 • Visa eCommerce Threat Disruptionе патентовано решение, което използва усъвършенствана технология и техники за разследване, като сканира интерфейса на уебсайтовете за електронна търговия за пренос на данни от зловреден софтуер. Определянето на потенциално компрометирани сайтове ограничава времето, в което такъв тип софтуер може да се възползва от информацията на уебсайта на търговеца и значително да намали уязвимосттана даннитена клиенти и разплащанията.

Пакетът Visa Payment Threat Intelligence предоставя работеща и информационна кибер интелигентност на клиенти и търговци по целия свят. Той предлага навременна информация за случая, техническа обезпеченост и образователни материали. Това включва сигнали, анализи, технически индикатори и смекчаване на потенциални заплахи за киберпрестъпления, компрометирани акаунти  и измами.

Реклама

Представяме ви:

 • Днес технологията е част от всеки бизнес

  Важно е да се следи технологичното развитие и последните тенденции, за да може бизнесът да остане конкурентноспособен и да „презареди“ своя растеж, твърди Йоанис Кацанидис, управител на SoftOne Bulgaria в специално интервю за b2b Media...
 • Талантът и амбицията са от ключово значение

  Карим Рашид е име в световния дизайнерски бранш, което няма нужда от представяне. С повече от 4000 осъществени проекта, над 300 награди и клиенти в над 40 страни,  Карим с лекова успява да е винаги актуален и вечно променящ се. Ис...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: