Капиталовите стратегии биват пренаписвани насред ожесточената борба с въздействието на новата реалност
 
Лондон, април 2020. Глобалните бизнес лидери се съсредоточават върху управлението на непосредственото въздействие, което COVID-19 оказва върху веригите на доставките, приходите и рентабилността, като същевременно реорганизират разпределението на капитала и правят планове за сливания и придобивания за след кризата, според 22-ото издание на глобалния Барометър на доверието в икономиката на EY (Global Capital Confidence Barometer).

Почти три четвърти (73%) от участниците в Барометъра на доверието в икономиката, едно проучване с повече от 2900 участници - топ мениджъри от целия свят, очакват COVID-19 да окаже сериозно влияние върху световната икономика посредством прекъсване на веригата на доставките и спад в потреблението. В същото време ръководителите преосмислят своите бизнес модели в отговор на кризата. Все по-масовото спиране на дейността на бизнеса в много части на света разкри уязвимостта на веригите за доставки на много компании, като над половината (52%) предприемат стъпки за промяна на сегашната си организация, а 41% инвестират в ускоряване на автоматизацията.

 

  • 73% от глобалните мениджъри очакват COVID-19 да окаже сериозно влияние върху световната икономика

  • Над половината (52%) трябва да преконфигурират операциите си, тъй като веригите за доставка са изключително уязвими

  • 54% от анкетираните очакват по-дълго и по-бавно икономическо възстановяване до 2021 г.

  • Намеренията за сливания и придобивания остават силни, тъй като ръководителите на компаниите правят планове за времето отвъд кризата

Малко под половината от световните бизнес лидери (49%) отчитат същите или по-ниски маржове на печалба, в сравнение с преди две години още преди настоящата криза, а по-голямата част от компаниите (95%) се подготвят за по-голям натиск върху маржовете, заради забавянето на световната икономика.

Стив Крускос, вице-председател на глобалното звено на EY „Услуги по сделки“, казва:

Цената на тази криза са хората. И не само по отношение на загубените животи, но също и по отношение на броя на домакинствата, изложени на риск. Тъй като бизнес лидерите вземат спешни мерки спрямо безпрецедентното въздействие на COVID-19 в световен мащаб, благосъстоянието на работната сила и запазването на работните места ще бъдат на най-важни.

Няма книга, която да ни подготвя за тази ситуация и глобалните лидери пренастройват и коригират отговора и реакциите си в реално време, тъй като събитията се развиват бързо. COVID-19 създаде нови уязвимости и непредвидени предизвикателства. За повечето компании въздействието върху приходите и рентабилността във веригите на стойността все още не може да бъде изчислено с точност.“

Диана Николаева, съдружник и ръководител на отдел „Консултации по сделки“ в EY Bulgaria добавя:

Бизнесът в България не е по-различен от световния. Намаляване на рентабилността, намаляване на оперативните парични потоци – това се наблюдава в много от секторите и у нас. Осигуряване на ликвидност и парична разполагаемост е основната грижа на компаниите в този момент“.

Подготовка за след това

Според участниците в Барометъра на доверието в икономиката 72% от компаниите вече са преминали през инициативи за трансформация на дейността - резултат от целите за по-високи приходи и по-добра рентабилност.

В бъдеще мнозинството от компаниите - 72% планират много по-често и редовно да извършват прегледи на стратегията си и портфейла от инвестиции. Ръководителите споделят, че веднага след завръщане към нормалността, те ще се съсредоточат върху приоритетните за тях промени - нови инвестиции в технологии и дигитална трансформация (43%), както и към пропорционално разпределение на капитала в целия портфейл - 42%.

Крускос коментира:

Бизнес лидерите виждат как плановете им за трансформация на бизнеса спират или се забавят. След като ситуацията се стабилизира, тези планове ще бъдат рестартирани, дори с повече енергия. Ръководителите ще трябва да направят по-бързи стъпки, за да преосмислят, преобразуват и възобновят бизнеса си така, че да създадат повече стойност в дългосрочен план.

Диана Николаева добавя:

Кризата поставя на изпитание редица сектори, но в същото време дава възможност за растеж в други. Печеливши от тази ситуация ще има. Страни като България ще могат да се възползват от предстоящата реорганизация във веригите на доставки на големите компании и да създадат редица възможности за производство в България, което да е алтернатива на Изтока.“

Възстановяването след кризата - трансформация чрез сливания и придобивания

Въпреки че заседателните зали се фокусират върху безпрецедентната глобална ситуация в областта на здравеопазването, ръководителите също планират своето бъдеще след кризата. Докато 54% ​​от анкетираните очакват „U“- образен период на възстановяване и по-бавна икономическа активност през 2020 и 2021 г., 38% виждат възстановяване във „V“- образна форма и връщане към нормалната икономическа активност през третото тримесечие на тази година. Само 8% предвиждат икономическо възстановяване под формата „L“ - устойчив период на рецесия със завръщане на икономическата активност през 2022 година.

Тъй като по-голямата част от компаниите виждат икономическото възстановяване в средносрочен план, намеренията за активно търсене на M&A възможности остават силни през следващите 12 месеца (56%). Световните мениджъри споделят, че в контекста на COVID-19, при оценяване на таргети за придобиване, те ще се фокусират повече върху бизнес устойчивостта на дадена компания(38%) и са подготвени, че оценките на компаниите по-скоро ще намаляват (39%).

Крускос казва:

Продължаващата епидемия от COVID-19 и въздействието й върху големите икономики не е отменило изцяло сключването на сделки от плановете на инвеститорите. Сделките продължават да бъдат мощно средство за прекрояване на портфейлите и ускоряване на задължителната трансформация на бизнесите, която стои като задача пред главните изпълнителни директори.

Както показва периодът след финансовата криза, M&A пазарът често дава възможност на компаниите да правят висококачествени придобивания в етапа на възстановяване на икономиката. Научили сме достатъчно уроци от спада на сделките в периода 2008-2012, основният от които е, че в период на по-ниска икономическа активност има много добри възможности за придобиване на висококачествени активи.“

 

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: