Близо 42 на 100 от потребителите са пазарували за първи път онлайн по време на изолацията

Най-съществен и устойчив ръст с оглед на ситуацията се наблюдава при куриерските услуги, онлайн банкирането, мобилното банкиране, онлайн курсове за обучения за придобиване на нови знания, онлайн фитнес програми, упражнения, йога. Дори и при най-възрастните - Baby Boomers, онлайн и мобилното банкиране, които традиционно не са с високо проникване в тази целева група, също отбелязват ръст.

Изминаха точно два месеца от обявяването на извънредното положение в страната. Пандемията в следствие на Covid-19 постави предизвикателство не само пред индивида, но и пред доставчиците на продукти и услуги. В следствие на това маркетингът претърпя сериозни промени. За да помогне на обществото и бизнеса да превърнат пандемията в полезен урок, All Channels Group стартира издаването на ежеседмичен бюлетин „Маркетинг по време на пандемия“ съвместно с BluePoint. Ценните инсайти от бюлетина преминаха във виртуална дискусия, която се проведе в две последователни седмици, за да обхване най-ключовите изводи от проучването и да позволи на водещите експерти от сферата на маркетинга и комуникациите да ги анализират съвместно със своите гости.

 

Представителното за интернет потребителите онлайн изследване бе проведено от BluePoint в периода 10–15 април 2020 сред мъже и жени на възраст между 15-69 години, предимно градско население. Извадка: n= 600 ефективни контакта, контролирана извадка разпределени по равно в четири поколения – поколение baby boomers (1946-1964 г.), поколение Х (1965-1979 г.), поколение Y / Millennials (1980-1995 г.) и поколение Z (1996-2009 г.).

Сред основните изводи от задълбоченото проучване с фокус онлайн потреблението и реакцията на пазара, се разграничава фактът, че създалата се ситуация в следствие на Covid-19, довела със себе си мерки като блокирането на градовете, затварянето на търговски обекти и избягването на обществените места, оказва влияние върху поведението на потребителите, което рефлектира върху избора на покупки в онлайн среда. Макар в България да не се реализират сериозни ръстове, както при някои от международните пазари, създалата се ситуация отбелязва значителен ръст на изцяло нови потребители за онлайн търговията. Наред с това се наблюдава и разширяване на потребителския интерес към нови категории продукти онлайн.

Близо 42 на 100 от потребителите са пазарували за първи път онлайн или са разширили търсените до момента продуктови категории след въвеждане на извънредното положение в страната. 17% са изцяло новите потребители за електронната търговия като преобладаваща част от тях декларират, че ще продължат да пазаруват онлайн и след края на извънредното положение.

От гледна точка на потребителския модел, категориите които най-често се пазаруват онлайн с оглед на настоящата ситуация, са готовата храна за вкъщи, книги, козметика, обувки, дрехи, лекарства и продукти за лична хигиена. Разлики се наблюдават и при представителите на различните поколения. Така например за Baby Boomers са характерни категории като книги, продукти за лична хигиена, електроуреди и продукти за поддържане на дома и градината. За поколение Z: готовата храна за вкъщи, дрехи и храна за домашните любимци.

Може да се предположи, че при краят на извънредното положение и отпускането на мерките, се очаква свиване на пазаруването през Интернет на продуктови категории като лекарства, хранителни продукти, продукти за лична хигиена, готова храна за вкъщи и домашните потреби.

Близо 42 на 100 от потребителите са пазарували за първи път онлайн по време на изолацията

Най-съществен и устойчив ръст с оглед на ситуацията се наблюдава при куриерските услуги, онлайн банкирането, мобилното банкиране, онлайн курсове за обучения за придобиване на нови знания, онлайн фитнес програми, упражнения, йога. Дори и при най-възрастните - Baby Boomers, онлайн и мобилното банкиране, които традиционно не са с високо проникване в тази целева група, също отбелязват ръст. Всеки трети представител на Поколение Z е започнал да използва онлайн курсове за обучения за придобиване на нови знания, а всеки четвърти онлайн фитнес програми, упражнения, йога.

Проучването отбелязва и позитивния факт, че за кратко време, макар и под натиск, потребителите навлязоха в света на онлайн търговията и услугите без особени притеснения или затруднения.

Към този момент бъдещето на традиционната търговия и онлайн пазаруването все още е неясно, но към днешна дата има повече повече потребители, които са изцяло подготвени да избират стоките за себе си и домакинството си онлайн. Дали това ще се случи в голяма степен зависи от активациите, провокациите и, разбира се, от пригодността на търговците да бъдат онлайн.

Близо 42 на 100 от потребителите са пазарували за първи път онлайн по време на изолацията

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: