Да превключиш на честотата на служителите
Напоследък се говори все по-усилено за индивидуалното изживяване на служителя в професионалния му път. Предвид състоянието на икономиката, не е изненада, че служителите са на първо място като приоритет за работодателя. Въпреки промените и кризата, в глобален мащаб безработицата все още е съвсем ниска, отчитайки нивата от последните десет години.

Според ежегодното проучване на Мърсър за глобалните тенденции, още през 2019 г. 97% от лидерите предвиждат засилване на конкуренцията за таланти, а над 50% се безпокоят, че времето за затваряне на конкретна позиция става все по-дълго. От друга страна, текучеството остава риск номер едно, имайки предвид всички онези служители, които си тръгват доброволно, независимо от пазарната обстановка. Ниската ангажираност на служителите продължава да е постоянен проблем, който подронва авторитета на работодателската марка и продуктивността.

Наблюдаваме как компаниите инвестират в програми за хората си чрез нови разнообразни възнаграждения, по-добри технологии и допълнителни инициативи, които да подобрят ангажираността. И все пак тези мерки не дават особен резултат при повечето организации. Около една трета от служителите, които се чувстват удовлетворени от работодателя си, все пак обмислят напускане.

Затова и компаниите започват да се фокусират върху индивидуалното изживяване на служителите, осъзнавайки, че те - също като клиентите, имат различни нужди, желания и изисквания. Какво означава това за бизнеса? За да третира една компания служителите си като клиенти, HR екипите трябва да трансформират мисленето си и да преминат от оптимизиране на решения за хората си на парче (програми и процеси) към създаване на цялостно изживяване и усещане за общност, така че служителите да поискат да бъдат част от него.

Това би означавало организациите да заимстват принципи от наръчниците за обслужване на клиенти и особено в онази част, която посочва, че не само цената и качеството на продукта изграждат лоялност - усещането, което остава у хората при обслужване е важното. По същия начин потенциалното отражение върху бизнеса при обогатяване изживяванията на служителите е огромно – изследванията ни показват, че организациите, които създават положителни усещания и позитивни професионални изживявания за хората си, са с четири пъти по-добра доходност и два пъти по-висок приход от онези, които не съумяват да ги осигурят на служителите си. Това доказва още веднъж, че когато се обръща внимание на изживяването на служителя, това се отплаща многократно.

И пак да повторим - за да се постигне такъв резултат, HR екипите следва да променят мисленето си, да спрат да измислят „неща“ за служителите и да преминат към създаване на цялостен подход, който да носи смисъл и да оставя усещане за мисия у хората.

ИЗМЕРИМОСТ НА ИЗЖИВЯВАНИЯТА

Нагласата на лидерите в компаниите към създаване цялостно положително изживяване на служителите е от жизнена важност за бизнеса. Тръгвайки от това как служителите възприемат организацията, задачата да се стигне до сърцевината на конкретен проблем, съответно и до разрешаването му става много по-лесна.

Измерването на преживяното от служителите е сравнително нов бизнес конструкт, но изследванията вече показват, че влиянието му е впечатляващо. Проучването на Мърсър Thrive45 служи като основа за повишаване на работодателския рейтинг сред служителите като поредица от смислени професионални изживявания в работния процес. Thrive45 изследва в дълбочина удовлетворението при въвеждане на иновации и промяна в процесите. Разберете повече от консултантите на MercerMarshBenefits.

ДА ВЛЕЗЕШ В ОБУВКИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ
Изживяването на служителя е изживяване на потребител — то е точката на пресичане между очакванията, обстановката и събитията, които оформят мнението на човек за пребиваването му в дадена организация.

Вземете за пример Вашето собствено изживяване като потребител. Може да поръчате двойно кафе онлайн, да платите предварително за него през приложението и да си го вземете на път за работа, без да чакате на опашка. Продавачът ви поздравява по име и ви изпраща с усмивка и пожелание остатъкът от деня да е по-добър, защото знае, че поръчвате двойно кафе, само когато нещо не върви както трябва. После отивате на работа, където (ако сте като много други служители), усещате напрежение и потиснатост само от усилието да сте в настроение, докато прекарвате часове, опитвайки се да разшифровате най-новата технология, която се предполага, че ще улесни работата Ви. В същото време проектът, по който работите от месеци, изостава, докато чакате съседния отдел да си свърши тяхната част от работата, а през това време конкуренцията вече Ви изпреварва по пазарен дял. И така всеки двама от пет служители остават с усещането, че работата им потъва, удавена в безсмислена бюрокрация.

А сега си представете какво би било, ако работният ден беше подобен като усещане на купуването на кафе, с всички онези удобства и внимателно обмислени и създадени позитивни усещания? Да оставиш у клиента чувство за страхотно потребителско изживяване не е случайност. То е планирано методично усилие, насочено изцяло към индивидуалната личност. Лидерите в наше време могат да почерпят добри идеи от това, което правят за клиентите си, и да ги приложат адаптирано към служителите си.

Тук се включват всички наглед дребни неща, които служителите срещат, наблюдават или чувстват всеки ден, докато са на работа, започвайки от първото им взаимодействие с компанията като кандидати до края на престоя им в организацията, а даже и след това. За да има правилна преценка, винаги са необходими научна методология и прецизнo проучване. Добавената стойност на проучването Thrive45, което показва пазарните тенденции по отношение на ангажираността и прогреса на организациите, например е, че дава индикация за конкретни скрити рискове и неудовлетвореност, показва в детайл картината по отношение на емоционалната ангажираност и прави връзка между ключовите фактори, които способстват за успешна HR стратегия, и стъпките, които дадена компания следва да предприеме за реализицията й.
Има четири основни опорни точки, които са предпоставка за успех:

ТРЕТИРАЙТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ КАТО КЛИЕНТ
На първо място това означава да знаете много добре кои са служителите Ви, какви са нуждите и слабите им места. Когато адресираме проблематични области и разрешаваме затрудненията на служителите, те от своя страна успяват да се фокусират върху разрешаване проблемите на клиентите и развитие на бизнеса. По същия начин както не предлагаме на клиентите едно и също за всички, служителите имат нужда от персонализирана грижа. Не забравяйте, че в това число влизат и хората, които не са в офиса – фриланс служители, работещите на граждански договори, кандидати за работа и др.

ВИЖТЕ СИТУАЦИЯТА ОТ ПЕРСПЕКТИВАТА НА СЛУЖИТЕЛЯ
Базирано до някъде на интуиция, умението да се поставим на мястото на служителите си сочи нова перспектива при разрешаване на предизвикателствата и намалява корпоративните силози, борейки се с островната корпоративна култура. При проучване на нагласите сред служителите, които преминават през въвеждащо обучение, Мърсър откри, че едно от основните неудобства, които изтъкват участниците, изобщо не е свързано със самото обучение, но има пряко отражение върху мотивацията им – става въпрос за транспортни разходи, които се възстановяват, но едва след като служителят ги заплати, представи разписка и изчака процеса по връщане на сумата, което в крайна сметка създава финансово притеснение у мнозина. HR екипите имат нелеката задача да следят всеки детайл около даден процес и да бъдат адвокати на хората пред административните звена, които могат да утежнят живота на служителите с основни за бизнеса функции. Затова всяка помощ при разбиране на реалната ситуацията, носи добавена стойност на HR практиците и бизнеса.

ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ ВСЯКО ИЗЖИВЯВАНЕ Е ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ
Индивидуалните ни изживявания са различни. Някои провокират по-силна емоционална ангажираност към организацията - или липсата на такава. Това са моментите, които са от по-голямо значение в нашия личен живот – например връщането на работа след майчинство – и на тези моменти следва да бъде обърнато по-голямо внимание с персонална грижа. От друга страна, има ситуации, които се фокусират върху изискването за по-висока ефективност – колкото степента на улеснение и автоматизация е по-високо, толкова повече се усилва усещането за лекота на работния процес. Например навигацията на придобивките за служители директно от телефона може да е също толкова лесна, колкото и това да си харесаш книга от Amazon. Резултатът? Фокусирайки се върху анализа на усещането, което оставя конкретен работен процес или свързана с него функция у хората, HR екипите могат да преценят къде трябва да се подходи персонално и къде дигитализацията би имала по-голяма добавена стойност.

СЪЗДАВАНЕ НА СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ
HR практиците са свързващото звено между лидерите и служителите в организацията. Тяхна е задачата да чуят мненията и на двете страни и да създадат поредица от смислени и положителни изживявания за хората. Това не само провокира повече иновативни решения, които са в синхрон с емоционалното и мотивационно настроение на служителите, но и подпомага процеса на промяна.

Това прави възможен плавния преход от концепция към изпълнение. В днешните времена на скоростно променяща се бизнес среда такава гъвкавост е ключът към успеха.

СЪЗДАЙТЕ ИЗЖИВЯВАНЕ, КОЕТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ТЪРСЯТ
Наблюдаваме промяна в причините, поради които служителите остават в дадена компания. Исторически погледнато, те преминават от желанието за по-висока заплата и повече придобивки към приоритет върху чувството за сигурност, възможностите за развитие и гъвкавото работно време, с което заплащането понастоящем се нарежда едва на пето място като причина, която може да задържи един служител.3 В допълнение – годишното проучване на Мърсър за глобалните тенденциите показва, че елементите на изживяването като кариерно развитие, смисъл и цел, чувство на принадлежност, са тези, които имат най-голямо влияние върху решението на даден служител дали да остане или да си тръгне. Твърде възможно е някои компании да наблюдават изменения в мотивацията или специфики в ангажираността като резултат от COVID-19, но дали наистина е така, ще стане ясно през есента, когато резултатите от Thrive 45 ни дадат цялостна информация, за да оценим последиците от турбуленцията.

Към момента можем да кажем със сигурност, независимо от индустрията и ролята, че служителите искат да са част от среда, която:

• ОБОГАТЯВА
Хората търсят смисъл и имат желание да работят за по-висша цел отвъд ежедневната полза. Когато работата е свързана смислово с целите на компанията, служителите виждат голямата картина и имат усещане, че се развиват и оставят положителна следа.

• ПОМАГА ДА БЪДАТ ЕФЕКТИВНИ
Служителите искат инструменти и ресурси, които им помагат да вършат работата си по-бързо и по-добре. Внедряването на съвременни технологии там, където би било полезно, намалява сътресенията и напрежението в ежедневните работни процеси.

• ПОКАЗВА ПОЛОЖИТЕЛНА НАГЛАСА КЪМ НОВОДОШЛИТЕ
Служителите търсят усещане за принадлежност и общност, както и култура, която ги предразполага да покажат истинското си аз на работното място. Когато компанията полага грижи в периода на въвеждане, осигурява ментор на всеки

Да превключиш на честотата на служителите
новопостъпил и приобщава хората към екипни дейности, усещането за свързаност, с което служителите остават от ден първи, е гарантирано.

• ИЗРАЗЯВА ЕМПАТИЯ
Технологиите са замъглили баланса между професионална среда и дом и служителите често правят компромис с времето за личен живот, за да свършат работата си. Но когато нещата в личен план станат трудни, всеки има нужда от разбиране и усещане, че тази гъвкавост е двупосочна.

• РАЗВИВА
Помага им да получават нови знания, да израстват и да влияят положително чрез работата, която вършат.

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: