Бизнес лидерите в ЕМЕА: За да бъдат компаниите успешни, технологиите трябва да са част от ДНК-то на изпълнителните директори
Три четвърти (71%) от бизнес лидерите в Европа, Близкия Изток и Африка  (EMEA) споделят, че ако компаниите искат да са успешни, служителите, които са част от висшия мениджмънт, трябва да имат технологичен опит (например в създаването на софтуерни приложения).

Ново международно проучване* показва, че издигането на служители с технологичен опит във висшия мениджмънт на компаниите има силно положително влияние върху цялата организация. Изследването разкрива следните любопитни резултати:

    • Половината (50%) от бизнес лидерите посочват като основна полза повишаването на ефикасността в цялата организация;
    • 42% отбелязват подобряване на бизнес резултатите;
    • 40% посочват по-голям потенциал за иновации;
    • Над една трета (37%) – по-добър клиентски опит.

Тези данни потвърждават ролята на  дигиталната трансформация и начина, по който технологиите подобряват бизнесa, като създават условия за адаптация към динамичните пазари, променящите се бизнес модели и мотивацията на служителите.

Бизнесите от регион EMEA отбелязват, че по време на пандемията от COVID-19, модерните приложения са донесли редица ползи, сред които подобряване на продуктивността и гъвкавостта. Повече от половината (57%) компании отчитат ключовата роля на модерните приложения за подпомагане на дистанционната работа на служителите, а повече от една трета (39%) посочват възможността постоянно да се адаптират към променящата се бизнес среда и да осигуряват гладко протичане на работния процес.

Повече от три четвърти (80%) от програмистите и технологичните лидери в регион EMEA смятат, че без успешното модернизиране на приложенията, организациите няма да могат да предоставят най-доброто обслужване на своите клиенти. Това е подкрепено от изпълнителните директори по света. Повече от 80% от тях смятат, че модернизацията на приложенията ще подобри и опита на клиентите с компанията, което е директно свързано с растежа на приходите**.

“Бизнес лидерите никога досега не са се сблъсквали с толкова много промени. Тези от тях, които имат добри познания за технологиите и използват приложенията, за да се адаптират при всякакви условия на пазара, имат истинско преимущество пред останалите”, споделя Ед Хопит, Директор Приложения и Облачни платформи във VMware за регион EMEA.

“Пандемията форсира дигитална промяна – това, което щеше да се случи за десетилетие, сега се реализира за броени месеци. Има множество примери, като започнем от десетките милиони хора, работещи и учещи от вкъщи, и стигнем до правителства, създаващи приложения за проследяване на контактните лица, както и търговци, обръщащи се към алтернативни канали за приходи през дигитални платформи. Умението да се внедрят и използват приложения в бизнеса, които да предоставят полезна информация за потребителите, води до успех и повишена ангажираност. Комбинацията от технологичното ДНК на лидерите и достъпа до модерни софтуерни технологии създават предпоставка за успех.” В допълние Фарес Кариуки, изпълнителен директор на Node Africa потвърждава, че технологичната експертиза е ключов фактор, който обединява някои от най-успешните бизнес лидери по света: “Независимо дали работиш в сферата на здравеопазването, производството или финансите, голяма част от бизнеса е обвързан с технологиите. Поради тази причина, най-добрият избор за лидери на организации са хората с опит в софтуерната и технологичната сфера. Кой може по-добре да създаде конкурентноспособни приложения за клиентите? Някога третирани като просто един отдел в дадена организация, технологиите, и тези, които ги владеят, вече играят голяма роля в борда на директорите и често заемат най-ключовите позиции.”, казва Кариуки.

Димитър Костов, ръководител на бизнес звено “Интегрирани решения” във VMware България споделя: “Софийският офис на VMware е в епицентъра на бурно развиващата се сфера на модерните приложения. Екипите на Cloud Foundation и vSphere в София участват в дизайна и разработката на платформата VMware Tanzu. Тя предлага бързо имплементиране на сигурна и скалируема дигитална инфраструктура.”

Резултатите от проучването сочат, че най-добрите компании в регион EMEA разработват приложения с по-ефективна скорост, а това е тяхното конкуретно предимство на пазара. Във високоефективните организации две трети (68%) от новоразработваните приложения успяват да се реализират***, докато в по-нискоефективните компаниите - едва 41%**** се реализират.

Бележки
* Vanson Bourne, съвместно с VMware, интервюира 2,250 души от Европа, Близкия Изток и Африка през март и април 2020. Групата включва 750 души, управляващи бизнес, 750 ИТ специалисти на ръководни позиции и 750 разработчици на приложения. Всички допитани работят в организации с поне 500 души персонал в частните и публичните сектори, включващи ИТ, финансови услуги, продажби на дребно и едро, здравеопазване, телекомуникации, образование и правителство.

** „The Improving Customer Experience и  Revenue Starts With the App Portfolio“ представлява проучване, проведено от Forrester Consulting за VMware, в което участват общо 614 души, предимно заемащи позиции като Главен информационен директор и старши вицепрезидент от Северна Америка, Европа, Близкия Изток и Африка, както и Азиатско-тихоокеанската област. Интервюираните са от компании с над 2,500 служители в сферата на финансовите услуги, здравеопазването, правителството, телекомуникациите и пазара на дребно.

*** Високоефективни компании са тези, които отчитат 15+% годишен ръст на приходите.

**** Нискоефективни са компаниите, които отчитат 0% или по-малко годишен ръст на приходи.

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: