Партньори от 4 държави създават платформа за квалификация на фирмения персонал - техници и инженери
Кратки курсове, в рамките на 5-7 дни обучение, на заетите във фирмите техници и инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, разработват партньори от четири държави - България, Гърция, Полша и Сърбия. Учебните курсове, общо 14 на брой - 6 за инженери и 8 за техници, са финализирани, информира за хода на работата Катя Стайкова, изпълнителен директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“.

В проекта „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE), № 2020-1-BG01-KA202-079042, по програма ЕРАЗЪМ+, участват 4 университета, предлагащи инженерно обучение: Технически университет – Габрово /водеща организация/, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и „Клъстер Тракия икономическа зона“. Целта е компаниите да подобрят уменията, да повишат квалификацията на фирмения си персонал, обяснява Стайкова. В началото на юни ще се проведат безплатни пилотни обучения на една група от 10 техници и една група от 10 инженери по създадените обучителни материали. Продължителността на курсовете е 3-5 дни. За повече информация и ако фирма желае да участва в безплатните пилотни обучения пишете до 20 май на Катя Стайкова на мейл: katya.staykova@tez.bg.  

Стайкова обяснява, че учебният план се базира на резултатите от проучване, проведено сред 161 компании в следните европейски региони: Габрово и Пловдив – България, Източна Македония и Тракия – Гърция, Поморско воеводство – Полша, Ниш – Сърбия. Според анализа на анкетата работодателите определят за приоритетни 8 курса за техници, които са залегнали в учебния план: Електричество; Електрически задвижвания; Пневматика и електропневматика; Хидравлика; Вакуум и вакуумни технологии; Оптимално използване на сгъстен въздух; Работа и настройка на машини с ЦПУ и Работа с автоматизирани производствени системи.

6-те курса за инженери съответно са: Основни схеми в автоматизираните пневматични системи; Енергийна ефективност в пневматичните системи; Хидравлика, пропорционална хидравлика; Електрически задвижвания, комплексни електрически задвижвания; Автоматизирани производствени системи и Гарантиране на качество, контрол на качество и тестване.
Катя Стайкова смята, че изпълнението на този проект ще е от изключителна полза, както за компаниите в Тракия икономическа зона, така и за новите инвеститори в най-мащабната индустриална зона в Югоизточна Европа. Още повече, че създаването на образователните ресурси е въз основа на транснационално сътрудничество и обединява знанията и уменията в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ на 4 държави.

Според декана на Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – Пловдив доц. д-р инж. Таня Титова-Костуркова, която е част от екипа разработващ курсовете, учебната програма ще бъде много полезна за целевите групи по отношение, както на професионални, така и на меки умения.

На проведената в началото на април в Гданск, Полша, трета транснационална среща по проекта партньорите обсъдиха пилотните обучения по разработените материали и организирането на финалната конференция в Пловдив. Повече информация за проекта може да прочетете на сайта: https://allcute.eu/bg/ и във фейсбук страницата https://www.facebook.com/allcute.eu.

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: