Група Generali избра нов Борд на директорите и назначи Председател и Главен изпълнителен директор
Триест – Група Generali избра нов Борд на директорите и назначи нов Председател и Главен изпълнителен директор по време на Годишната среща на акционерите на Assicurazioni Generali, която се проведе на 29 април 2022 г.
 
На срещата беше взето решение в новия Борд на директорите да влизат 13 членове, които ще имат тригодишен мандат (до приемането на финансовите отчети за 2024 г.). Предложеният списък на досегашния Борд на директорите на Assicurazioni Generali, холдинговата компания на Група Generali, спечели най-голяма част от гласовете на акционерите, както и най-много места в новия борд – общо 10.На срещата Андреа Сирони (Andrea Sironi) беше избран за нов Председател на Generali. Той поема поста от Габриеле Галатери ди Дженола (Gabriele Galateri di Genola). Филип Доне (Philippe Donnet) беше потвърден от акционерите за позицията на Главен изпълнителен директор и Управляващ директор на Групата за трети мандат.

Андреа Сорини има дългогодишен опит в областта на финансите. Той е заемал позицията на председател на италианската фондова борса (Borsa Italiana), бил е член на Борда на директорите на Лондонската фондова борса, на Unicredit Group, Banco Popolare и други. Към настоящия момент Сорини е вицепрезидент и професор в икономическия университет Бокони в Милано. От февруари 2022 г. е член на Борда на директорите на Assicurazioni Generali.
 
“За мен е чест да бъда избран за председател на Assicurazioni Generali – една група с впечатляваща история, която винаги е играла ключова роля в икономическата и финансовата система на Италия и Европа. Бих искал да благодаря от свое име и от името на цялата Група на Габриеле Галатери ди Дженола за професионализма и отдадеността, с които ръководи Generali през последните 11 години. Моят ангажимент като председател ще бъде да направя всичко възможно да представлявам всички заинтересовани страни в Generali. За постигането на това ще се ръководя от желанието си да гарантирам най-доброто за компанията и за нейното устойчиво бъдеще”, заяви Андреа Сорини.
 
Филип Доне е заемал различни позиции в Група Generali преди да бъде избран за Главен изпълнителен директор през 2016 г. Той е бил председател на подразделението Generali Services, а  през 2013 г. застава на позицията на Главен изпълнителен директор на Generali Italia.
 
“Досега, заедно със служителите на Generali, успяхме да затвърдим лидерството си в Европа и да се превърнем в партньор за цял живот за клиентите си, които непрекъснато се увеличават. Също така работихме заедно за разширяване на дигитализацията, за увеличаване на печалбите и за пълното интегриране на устойчивостта в нашия бизнес. Стратегическият ни план предлага ясна визия за развитието на Групата до 2024 г., като благодарение на него ще генерираме стойност за всички заинтересовани страни. Очаквам с нетърпение да работя с новия Борд на директорите, който ще допринесе с допълнителни умения и опит, за да изпълним успешно този план”, коментира Филип Доне.
 
По време на Годишната среща акционерите одобриха финансовите отчети за 2021 г. Групата приключва годината с нетен резултат (печалба) от 1,847 милиона евро и считано от 25 май ще изплати дивидент на акционерите от 1,07 евро на акция. Акциите ще се търгуват без дивидент от 23 май 2022 г.
 
Акционерите одобриха Програма за обратно изкупуване на собствени акции като част от стратегическия план за 2022-2024 г., Програмата предвижда обратно изкупуване на брой акции, съответстващи на максимум 3% от акционерния капитал на Дружеството, като за тази цел са предвидени 500 милиона евро. Целта на схемата за обратно изкупуване на собствени ценни книжа е както да се използват излишните ликвидни средства, натрупани през трите години 2019-2021 г. и неизползвани за нови капиталови инвестиции, така и да осигури на акционерите допълнително възнаграждение към дивидентите.

Група Generali избра нов Борд на директорите и назначи Председател и Главен изпълнителен директор
 
Дългосрочният насърчителен план на групата (Long Term Incentive Plan (LTIP) 2022-24), разрешава покупката и продажбата на максимален брой от 10 500 000 собствени акции за обслужване на LTIP 2022-24. Разрешението е издадено за 18 месеца от датата на общото събрание: минималната покупна цена на акциите не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите към момента на покупката, а максималната цена не може да надвишава с 5% референтната цена, по която акциите ще бъдат записани на борсовата сесия в деня преди приключването на всяка отделна сделка за покупка.
 
Общото събрание на акционерите одобри и план, който позволява на служителите на Група Generali да придобиват акции на Assicurazioni Generali при преференциални условия. Целта на плана е насърчаване постигането на стратегическите цели на Групата, култура на принадлежност и овластяване, както и участието на служителите в устойчивото създаване на стойност на Групата.Той предвижда в случай на повишаване цената на акциите на Дружеството, служителите, купили ценни книжа, да получат безплатни акции, пропорционално на предварително закупените акции и разпределените дивиденти. Планирано е схемата да стартира през октомври 2022 г. и да продължи 3 години. В нея ще могат да се включат всички служители с изключение на членовете на Управителния комитет на групата и на Глобалната лидерска група.

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: