Върнете ни бутилките, а ние ще върнем жеста на природата, като ги рециклираме
Всяка PET бутилка, която завършва като отпадък в депото за отпадъци, е малък провал. Материалът PET (полиетилен терефталат) е ценен ресурс, който, ако се изхвърли неправилно, се пропилява, вместо да се върне за многократна употреба. Затова още през 2020 г. „Девин“ ЕАД, лидерът на пазара на минерална и изворна вода в България, постави специален знак върху пластмасовите бутилки на своите продукти с призива „Събирай разделно“. По този начин от „Девин“ насърчават потребителите да изхвърлят ценния отпадък в контейнерите за рециклиране.
 
„Посланието ни към хората е да изхвърлят бутилките в контейнерите за рециклиране, защото това помага на всички нас да върнем жеста на природата. Тя ни дава своите дарове, каквато е чистата, натурална вода, а ние връщаме жеста, като събираме опаковките разделно, за да бъдат рециклирани“, изтъква Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво развитие и качество" в Девин ЕАД. „PET е 100% рециклируем материал, като вече технологиите позволяват рециклиране от бутилка до бутилка.

Така можем да продължим да се наслаждаваме на продуктите, които обичаме и от които се нуждаем, без да застрашаваме околната среда. Междувременно за нас като лидер в сектора е важно да информираме потребителите, за да могат да направят по-разумен и по-устойчив избор, като изберат опаковки, които могат да бъдатрециклирани многократно и събирани разделно. Да припомним, че опаковките от PET, са маркирани със знака #1“, допълва тя.
 
Политиката на компанията е в унисон с целите, които си поставя ЕС за 90% събиране на PET бутилки до 2029 г. А до 2025 г. делът на рециклирания PET (rPET) в производството на бутилки се очаква да достигне поне 25%. Като се имат предвид превъзходните качества на PET и свързаните с тях по-ниски въглеродни емисии в сравнение с опаковки, направени от други материали, е необходимо да се възползваме максимално от този уникален материал.

ЕС разполага с капацитет за рециклиране на още 11 млрд. бутилки годишно и затова ключът към успеха остава разделното събиране на употребените PET опаковки. В момента около 58% от тях в Европа се събират за рециклиране, но има страни, където се събират 9 от 10 PET бутилки. Един пример, който трябва да последваме.
 
Изпълнението на целта на ЕС изисква съгласувани усилия от страна на производителите на опаковани с РЕТ продукти, правителствата и потребителите. Всички имаме своята роля в създаването на по-устойчиво бъдеще, с много по-малко отпадъци. И особено важна стъпка напред в правилната посока е винаги да събираме разделно опаковките, маркирани с #1.
 
„Събирайте бутилките разделно, каот ги изхвърляте в жълтия контейнер. Лесно е!“ призовават от „Девин“

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: