Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България за 2022 г.
Тристранното проучване, проведено от MSL Sofia в партньорство с Pragmatica цели да открие пресечната точка между брандове, инфлуенсъри и потребители и каква е настоящата среда на инфлуенсър съдържанието в България
 
София, 20.09.2022 г. – PR агенция MSL Sofia, част от Publicis Groupe България, инициира тристранно проучване, съвместно с маркетингова агенция Pragmatica, за да разбере нагласите на инфлуенсъри, потребители и брандове в тяхната съвместна работа, която определя настоящата инфлуенсър маркетинг среда в България.
Създателите на съдържание в социалните мрежи са се превърнали в доверен източник на информация за потребителите (55%), мнозинството (70%) държи следваните от тях инфлуенсъри да използват рекламираните от тях продукти или услуги. Лицата работят с марки, чиито продукти използват в ежедневието си (77%), а компаниите (87%) избират инфлуенсъри, чиито ценности се припокриват с тези на бранда.

Анализът разкрива, че микро и макро лицата са много популярни (65%), защото са придобили разпознаваемост във времето, и че компаниите избират да работят най-много с микро (76%) и макро (71%). В глобален план, именно тези инфлуенсъри водят до най-голямо взаимодействие с аудиторията и изграждат лоялност.

,,Инфлуенсър съдържанието присъства във всяка бранд кампания, но ключовото за компаниите е да знаят локалните предпочитания на потребители и възможностите, които пазарът предлага. Пулсът на инфлуенсър средата, който „измерихме“, дава гледната точка на трите ключови участника в нея – брандовете, създателите на съдържание в социалните мрежи или бранд посланиците и потребителите.“ коментира Ива Григорова, директор PR бизнес на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България.

„Основните изводи ще са в помощ както на брандовете, така и на инфлуенсърите да създават взаимно успешни партньорства, интересно и вълнуващо съдържание за публиката, да градят доверие и да комуникират теми от обществено значение.“ – допълва тя.

Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България за 2022 г.


От всички социални мрежи, Instagram е най-предпочитаният канал у нас за трите целеви аудитории на проучването, следван от Facebook. Постовете на инфлуенсърите в социалните мрежи са най-масово използваният информационен източник от потребителите, независимо от възрастта на отделните ѝ представители (72%). Най-ефективните и използвани формати са видео и story, следвани от статични визии.

Най-коментираната тема от инфлуенсърите е “пътувания”, следвана от “козметика” и “мода”. Над 70% от потребителите определят като важно за тях, следваните инфлуенсъри да застават зад социалнозначими каузи.

,,Дамите у нас са много по-фокусирани в интересите си към конкретни инфлуенсъри, докато мъжете имат по-диверсифицирани предпочитания (следват разнородни инфлуенсъри, коментиращи различни тематики; проявяват интерес включително и към множество чуждестранни такива)" – споделя Диньо Маджаров, директор „Изследвания“ в маркетинг агенция Pragmatica.

Около 40% от потребителите признават, че често им се случва да купуват продукт/услуга, коментиран/а от инфлуенсър. Компаниите потвърждават, че търсят директни продажби от инфлуенсър кампаниите си, а 71% от тях търсят лица, които най-естествено ще предадат посланията на техния бранд.

Пълният анализ може да намерите в доклада на MSL Sofia на influence.msl.bg.

За максимална ефективност на инфлуенсър кампаниите, MSL използва платформата Fluency, която позволява да се намерят най-подходящите лица и да се планира, изпълни и измери кампания с тях по предварително зададени параметри и цели. Fluency e олицетворение на творческия подход на MSL Sofia, воден от „Power Of One“ експертизата на Publicis Groupe.
 
За проучването:
Количественото потребителско проучване обхваща 600 респонденти на възраст 18 - 50 г., градско население, в онлайн среда. Анкетираните компании са представители на бизнеси от различни индустрии като фармацевтичен, финансов, производство, бързооборотен, ритейл, алкохол, телекомуникации, развлекателен, технологичен и козметичен. Анкетираните инфлуенсъри, известни личности и създатели на съдържание са отговаряли на въпроси в онлайн среда.


Пулсът на инфлуенсър маркетинг пазара в България за 2022 г.

Реклама

Inspiration Hub

 

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: