Остават десет дни до крайния срок за кандидатстване за пълна стипендия за социални предприемачи
NOVA ЕМВА Scholarship, учредена от АУБ и NOVA, отбелязва 20-годишнината на Executive МВА програмата на университета

По-малко от две седмици остават до крайния срок за кандидатстване за първата по рода си у нас пълна стипендия за социални предприемачи. Тя се предоставя от NOVA и Executive MBA (EMBA, магистратура за ръководни кадри) на Американския университет в България (АУБ). Повод за учредяването ѝ е отбелязването на 20-годишнината на престижната магистърска програма, с ексклузивната медийна подкрепа на NOVA. Стипендията NOVA ЕМВА Scholarship ще покрие 100% от таксата за обучение в EMBA, а нейната цел е да поощри бъдещи и настоящи предприемачи да работят върху решаването на социални проблеми. Желаещите да се включат в подбора за стипендията могат да подават документи до 15 септември.

Учредителите коментират, че ролята на социалното предприемачество, при което печалбата не е основен приоритет, изисква нов тип проактивно лидерство. То предполага усилия за намаляване на бедността, насърчаване на институционална промяна, поощряване на включването, овластяване на жените и опазване на околната среда. Като подготвя нов тип социални предприемачи, ЕМВА програмата отговаря на една насъщна обществена потребност.
 
„Инициативата предоставя изключителна възможност за иновативно и обвързаното с практика обучение на младите социално ангажирани хора след явяване на специален конкурс“, посочва Момчил Карпузанов, академичен директор на ЕМВА  програмата. „Участниците трябва да отговарят на всички общи изисквания за записване в ЕМВА, а в допълнение следва да заявят участие и за стипендията. Кандидатите, включили се в NOVA EMBA Scholarship, ще бъдат оценявани от жури с членове преподаватели и служители от АУБ, както и представители на Нова Броудкастинг Груп.
 
За участие в конкурса кандидатите трябва да подготвят бизнес план в обем от 5 000 до 6 000 думи, който представя тяхна предприемаческа инициатива с елементи като социална или екологична мисия, иновация, устойчивост, ангажираност на заинтересованите страни, измерване на социалното въздействие, финансово и оперативно управление, осъществимост и партньорства за сътрудничество. Проектът трябва да описва доизграждане на вече съществуващ или начало на нов бизнес, който решава социален проблем. Кандидатите следва да приложат свое професионално резюме, както и документ за владеене на английски език. Заинтересованите могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата и ще я получат ,след като бъдат одобрени за прием.
 
Журито на конкурса ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза ще представят своите проекти на живо пред членовете на журито в Центъра за образование и култура „Илиев“ в Студентски град, София, на 30 септември. Името на победителя ще бъде обявено не по-късно от 6 октомври, а награждаването ще бъде на 20 октомври по време на специалната гала вечер по повод 20-годишнината на магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ.

Проектите на кандидатите следва да бъдат качени на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship
Имейл за въпроси: EMBAscholarships@aubg.edu

Реклама

Inspiration Hub

 
  • Как да опазим българската медоносна пчела?

    Данни от последните изследвания на територията на Европа показват, че генетичното разнообразие на медоносните пчели като насекоми с огромно биологично, екологично, стопанско и икономическо значение е застрашено. Сред множеството фактори за това е и...
  • Съвети за кариерно развитие на жени

    Жените в България имат най-добри възможности за кариерно развитие, според Reboot Online.Всички жени притежават потенциала да оформят своята собствена история на успеха. Чрез включването на тези овластяващи стратегии за кариера не просто навигираме ...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: