Остават десет дни до крайния срок за кандидатстване за пълна стипендия за социални предприемачи
NOVA ЕМВА Scholarship, учредена от АУБ и NOVA, отбелязва 20-годишнината на Executive МВА програмата на университета

По-малко от две седмици остават до крайния срок за кандидатстване за първата по рода си у нас пълна стипендия за социални предприемачи. Тя се предоставя от NOVA и Executive MBA (EMBA, магистратура за ръководни кадри) на Американския университет в България (АУБ). Повод за учредяването ѝ е отбелязването на 20-годишнината на престижната магистърска програма, с ексклузивната медийна подкрепа на NOVA. Стипендията NOVA ЕМВА Scholarship ще покрие 100% от таксата за обучение в EMBA, а нейната цел е да поощри бъдещи и настоящи предприемачи да работят върху решаването на социални проблеми. Желаещите да се включат в подбора за стипендията могат да подават документи до 15 септември.

Учредителите коментират, че ролята на социалното предприемачество, при което печалбата не е основен приоритет, изисква нов тип проактивно лидерство. То предполага усилия за намаляване на бедността, насърчаване на институционална промяна, поощряване на включването, овластяване на жените и опазване на околната среда. Като подготвя нов тип социални предприемачи, ЕМВА програмата отговаря на една насъщна обществена потребност.
 
„Инициативата предоставя изключителна възможност за иновативно и обвързаното с практика обучение на младите социално ангажирани хора след явяване на специален конкурс“, посочва Момчил Карпузанов, академичен директор на ЕМВА  програмата. „Участниците трябва да отговарят на всички общи изисквания за записване в ЕМВА, а в допълнение следва да заявят участие и за стипендията. Кандидатите, включили се в NOVA EMBA Scholarship, ще бъдат оценявани от жури с членове преподаватели и служители от АУБ, както и представители на Нова Броудкастинг Груп.
 
За участие в конкурса кандидатите трябва да подготвят бизнес план в обем от 5 000 до 6 000 думи, който представя тяхна предприемаческа инициатива с елементи като социална или екологична мисия, иновация, устойчивост, ангажираност на заинтересованите страни, измерване на социалното въздействие, финансово и оперативно управление, осъществимост и партньорства за сътрудничество. Проектът трябва да описва доизграждане на вече съществуващ или начало на нов бизнес, който решава социален проблем. Кандидатите следва да приложат свое професионално резюме, както и документ за владеене на английски език. Заинтересованите могат да кандидатстват за стипендията, преди да бъдат приети в програмата и ще я получат ,след като бъдат одобрени за прием.
 
Журито на конкурса ще разгледа всички кандидатури и ще избере петима финалисти. Стигналите до заключителната фаза ще представят своите проекти на живо пред членовете на журито в Центъра за образование и култура „Илиев“ в Студентски град, София, на 30 септември. Името на победителя ще бъде обявено не по-късно от 6 октомври, а награждаването ще бъде на 20 октомври по време на специалната гала вечер по повод 20-годишнината на магистърската програма по бизнес администрация за ръководни кадри на АУБ.

Проектите на кандидатите следва да бъдат качени на: www.aubg.edu/NOVA-emba-scholarship
Имейл за въпроси: EMBAscholarships@aubg.edu

Реклама

Inspiration Hub

 
  • Каква е ролята на CRM специалиста в онлайн магазина

    1. Как започнахте работа в Netpeak? По стандартния начин: преди 4 години бях поканен на интервю за работа с Геннадий Воробьов (CEO на Netpеak Bulgariа) за позицията CRM специалист. Тогава все още нямаше такъв отдел в компанията и той ми обясни...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: