„По-чист въздух - по-здрави ученици“: Кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" промени Средно училище "Вичо Грънчаров" в град Горна Оряховица
В стремежа към създаване на по-чиста и здравословна среда за учениците, кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" достигна и до СУ „Вичо Грънчаров” в Горна Оряховица. В учебното заведение бяха монтирани 20  броя сензори за измерване качеството на въздуха в класните стаи и кабинетите.

Кампанията, „Знаеш ли какво дишаш?“ има за цел да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели. СУ „Вичо Грънчаров” и Кю Онлайн ООД – гр. Русе, в партньорство заедно реализират проекта “По-чист въздух - по-здрави ученици”. Чрез този проект училището прави още една крачка към осигуряването на по-безопасна и по-благоприятна учебна среда. Тази иновативна инициатива стана възможна благодарение на финансирането от ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда – 2023“ и проактивните усилия на всеотдайното ръководство и екипа на училището.
Основни характеристики на монтираните сензори
 
3 сензора в 1: Тези иновативни сензори предоставят данни в реално време за три жизненоважни параметъра: нива на CO2, влажност и температура, което позволява цялостна оценка на качеството на въздуха в помещенията.

Интуитивни индикатори за качеството на въздуха: За да опростят тълкуването на данните за качеството на въздуха, сензорите използват емотикони и индикатори на светофар, предлагайки удобен за потребителя интерфейс, който всеки може да разбере.

Докладване в реално време: Сензорите непрекъснато следят параметрите за качество на въздуха, като незабавно докладват и показват данни, свързани с атмосферата в класната стая.
Енергоспестяващ режим "Smart Screen": За да пестят енергия, сензорите автоматично превключват в режим "Smart Screen", когато събраните данни остават в съответствие с  предишните показания, осигурявайки ефективна работа на сензора.
 
По-чист въздух – по-здрави ученици
 
Пътят към реализирането на този проект започва с иновативния подход на директора на училището Нели Атанасова, която неуморно търси възможности за подобряване на условията за своите ученици. В началото на тази година училището подготви за кампанията „Чиста околна среда – 2023 г. , тема „Обичам природата – и аз участвам“ ,  своя проект за поставяне на сензори, който отчитат качеството на въздуха в помещенията, в които учат и пребивават  учениците.

Резултатът? Двадесет класни стаи на СУ "Вичо Грънчаров" вече са оборудвани със сензори за качеството на въздуха и с това проектът „По-чист въздух – по-здрави ученици“ намери своята практическа реализация. Интересът на учениците е голям и са налице първите практически мерки за реакция от тяхна страна, когато сензорите за въздуха в класните стаи отчитат повишени стойности.

За да увеличи максимално ползите от този проект, училището планира поредица от събития и обучения както за учениците, така и за преподавателите. Тези инициативи имат за цел да повишат осведомеността сред учителите и учениците относно значението на мониторинга на основните параметри на качеството на въздуха като нива на CO2, температура и влажност. Тази осведоменост от своя страна ще доведе до повишен интерес и мотивация на всички в училището да полагат усилия, за да учат и пребивават заедно в по-здравословна среда.

Решителността и сътрудничеството между СУ "Вичо Грънчаров" и екипа на „Знаеш ли какво дишаш“, както и техният непоколебим ангажимент за непрекъснато подобряване на параметрите на образователната среда, показват как идеите и стремежите на ръководството на образователната институция могат да бъдат превърнати в реалност.

Реклама

Inspiration Hub

 
  • Как да опазим българската медоносна пчела?

    Данни от последните изследвания на територията на Европа показват, че генетичното разнообразие на медоносните пчели като насекоми с огромно биологично, екологично, стопанско и икономическо значение е застрашено. Сред множеството фактори за това е и...
  • Съвети за кариерно развитие на жени

    Жените в България имат най-добри възможности за кариерно развитие, според Reboot Online.Всички жени притежават потенциала да оформят своята собствена история на успеха. Чрез включването на тези овластяващи стратегии за кариера не просто навигираме ...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: