6 стъпки как да преосмислите своя бизнес модел

Чували сме какви ли не невероятни истории за предприемачи, които постигат небивал успех почти мигновено, като използват иновативен начин за правене на бизнес. Компании като Netflix и Airbnb се появиха с гръм и трясък и разместиха пластовете на установените бизнес норми. В такава конкуренция и при нарастваща битка за наличните ресурси, се оформят силни нови тенденции. Устойчивите цели за развитие Sustainable Development Goals (SDGs) нарастват, расте и изискването от страна на обществеността за промяна в бизнес моделите. Налага се преосмисляне на съществуващите практики.

Промяната не се случва за един ден, особено в големите компании, но представлява един сериозен процес на трансформация, който би трябвало да се управлява много внимателно. Разговорът относно новите модели, често се води само между предприемачите или изпълнителните директори, но е време да бъде поставен на една по-широка платформа.

Ето и шест стъпки как да преосмислите бизнес модела си:

Много пътища водят към Рим, много пътища водят и към бизнес трансформацията и иновацията. Ако планирате да придвижите своята компания напред в един по-прогресивен модел, вижте тези 6 стъпки.

1. Дефинирайте или предефинирайте целите си – Защо съществува вашата организация? Промените ще са успешни, ако имат връзка с основните цели и ценности на бизнеса ви. Ако имате силна мисия, ще постигнете повече. Ако се налага, то дайте нова формулировка на целите си и подновете дефиницията на своята мисия.

2. Имайте предвид какви са най-съществените рискове и най-важните тенденции – анализирайте най-големите тенденции, задълбайте в тях и имайте предвид какви са политиките на национално и международно ниво. За да оцените потенциалните рискове или възможности, трябва добре да познавате ситуацията и да използвате например техниката с изграждането на различни сценарии. Много от най-големите компании го правят постоянно.

3. Вижте настоящата ситуация – С какво се занимава вашата организация? Какви са основните ресурси, които използва и кои заинтересовани страни могат да бъдат засегнати? Материалният анализ ще ви помогне да идентифицирате важните аспекти на вашия бизнес. Действайте отговорно. Ако използвате водата като ресурс за своята дейност, помислете как да ограничите използването й и как да я съхраните. Нека това да стане основен фокус в стратегията ви.

4. Създаейте си допълнителни възможности – Не го правете сами. Свържете се с други хора, бизнеси и организации. Те ще ви помогнат да откриете най-добрите идеи и решения. Като ангажирате заинтересованите страни, печелите и тяхното доверие, с което да продължите напред.

5. Създайте си бизнес пример – Помислете защо ви е необходима промяната. Как трябва да я постигнете и въведете. Създайте си добра история, един бизнес пример, основан на фактите. Подчертайте най-важните моменти и обяснете защо се случва. Ако сте се справили с всички стъпки от 1 до 4, тогава и тази няма да е проблем.

6. Вдъхновете се – Съществуват доста иновативни модели, които засягат бизнес развитието по един устойчив начин. Все пак помислете за своя модел – допринася ли за ценностите на бизнеса и обществото. За вдъхновение използвайте някои утвърдени практики: разумно управление на ресурсите, споделена икономика, продуктът като услуга – да предлагате мобилност вместо коли, светлина вместо лампи и т.н.

Реклама

Още от анализи:

  • Кой е “пилето” в сирийската криза

    Събитията около Сирия тези дни накараха доста учени (и не само учени) да си спомнят за Карибската криза (Cuban missile crisis, рус. Карибский кризис, 1962 г.). Карибската криза е извънредна по своето напрежение конфронтация между Съветския съюз и СА...

Коментари

Реклама

Още съвети:

Представяме ви: