Стимулираме дългосрочното развитие на пазара на ИТ специалисти

Малкият и средният бизнес са формирани от гъвкави по своята природа компании, които са в състояние бързо да отговарят на променящите тенденции и развитието на пазарите, казва изпълнителният директор на Luxoft България.

Какъв е пазарният дял на Luxoft в България?
В момента проектите ни са насочени изцяло към клиенти извън страната и не бихме могли да говорим за наш дял от вътрешния пазар на ИТ продукти и услуги. По отношение на пазара на ИТ специалисти в страната още през първата година от съществуването си успяхме да привлечем много качествени инженери. Амбициите ни за бъдещето са още по-големи, проектите на Luxoft в глобален мащаб правят възможно развитието ни до нивото на най-големите работодатели в българския ИТ сектор и сме мотивирани да растем с максимума, който пазарът на кадри ни позволява.

Кои са вашите водещи продукти и кои са предимствата им пред други?
Ние сме водеща компания в разработката на софтуер за визуализация на Big Data, който се използва от големи интернационални корпорации, както и софтуер за интерактивна комуникация и визуализация във високия клас автомобили. Тези софтуерни решения са патент на Luxoft и в момента нямат конкуренция на пазара. Тази година стартирахме нашата платформа  SuperCloud от типа Network Function Virtualization (NFV), която позволява бързо и гъвкаво разполагане с висока надеждност и производителност на виртуалните мрежови функции в центрове за данни, хоствани от софтуерни оператори, като например доставчици на комуникационни услуги, multi-services оператори, доставчици на cloud услуги и големи корпоративни IT клиенти. SuperCloud NFV е търговски неутрална, хардуерно независима и следва NVF архитектура, приета от Европейския институт за телекомуникационни стандарти /ETSI/, което позволява на доставчиците да се възползват от нея и благодарение на Luxoft да разширяват нейната употребата. Предлагаме и нашия Professional VP9 Codec SDK (Software Development Kit) – основан на сегашния кодек VP9 на Google. Основна функция на кодека е кодиране и декодиране на цифров видео поток (video streaming). Новият SDK на Luxoft значително подобрява съотношението между производителност и качество на Google кодека, като увеличава производителността при кодиране. Иновативният кодек подпомага доставчици на видео съдържание, cloud сървъри и компании, предлагащи live-streaming, да постигнат по-ефективно кодиране и разпространение на real-time 4K / UltraHD видео стрийминг.

Кои са най-големите ви клиенти в България? Г-н Конов, моля, разкажете някоя успешна история?
Развойният ни център в България е напълно интегриран в глобалната екосистема на Luxoft. Екипът ни тук вече работи по проекти на водещи клиенти от световния финансов сектор. Предстои да разширим кръга на индустриите, за които са ангажирани български ИТ инженери като добавим и автомобилния сектор, по-конкретно разработването на софтуер за автомобили от ново поколение.

Кои са предизвикателствата пред IT индустрията?
„Недостигът и съответно конкуренцията при подбора на кадрите” би бил предвидимият и по-лесен отговор, защото този дефицит е присъщ не само за страната ни - навсякъде е така.  По-голямото предизвикателство обаче е да се изгради екип, в който наред с опита и познанията, се насърчават креативността и мотивацията за навлизане в различни и нови сфери на индустрията, в които да предлагаме иновативни решения за бизнес проблемите на нашите клиентите.

Вие правите редовни web семинари, а планувате ли да обучавате собствени специалисти в академия?
Създаването на собствена академия не е магическо решение. Изграждането на един ИТ специалист изисква усилия и време за натрупване на познания и опит, които надхвърлят сроковете на нашите непосредствени проекти. Затова в Luxoft се стремим да стимулираме дългосрочното развитие на пазара на ИТ специалисти в България като задълбочаваме сътрудничеството си с университетите, партнираме си с останалите компании на този пазар при провеждане на обучения и специализирани форуми, разширяваме постепенно собствената си обучителна програма.

Неотдавна Luxoft придоби доставчик на системи от типа Интернет на нещата (IoT). Смятате ли, че облачните технологии могат в известен смисъл да изравнят възможностите на малките и на големите компании?
Действително по-рано през тази година Luxoft значително разшири присъствието си в разработката на интелигентни системи от типа Internet of Things (IoT) – свързващи обекти от реалния свят с виртуални обекти. В тази сфера предлагаме персонализирани решения за анализ на данни, получени чрез мобилни, cloud и други приложни програмни интерфейси (API), с които помагаме на клиентите си да събират данни, идващи от различни устройства, да ги управляват и анализират.

Малкият и средният бизнес са формирани от гъвкави по своята природа компании, които са в състояние бързо да отговарят на променящите тенденции и развитието на пазарите. Това им осигурява предимство пред по-тромавите големи конкуренти. Облачните технологии спомагат за това малкият и среден бизнес да станат още по-пъргави чрез служители, които ще работят дистанционно от различни места, а не само в съответните офиси.

Като цяло, предимствата да си „голяма” или „малка компания” са свързани и с цялостната бизнес стратегия на компанията, която се подпомага от информационните технологии. В заключение може да се каже, че индивидуализираните решения ще са от решаващо значение.

*Luxoft е водещ доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни IT решения в глобален мащаб, обслужващ основно големи международни корпорации. Компанията предоставя услуги в проектирането, разработката, тестването и поддръжката на мащабни софтуерни решения и консултации в сферата на IT технологиите. Luxoft работи в 14 страни, по света има 18 центъра и 22 представителства, в които работят над 8 100 души. Централата на Luxoft се намира в Цуг, Швейцария, а акциите на компанията се търгуват на Нюйоркската фондова борса. Развойният център в България стартира през февруари 2014 година, като в момента, вече към края на тази година, екипът наброява над 100 служители. През юли 2014 г. Luxoft получи сертификат за инвеститор клас А от Министерството на икономиката и енергетиката.