Как се изменят възнагражденията в различните сектори в България?
Заплатите в България са нараснали средно с 4% през тази година в сравнение с 2020 г. Това показва проучване на Mercer, направено сред 424 компании от 15 различни индустрии. Ръстът е същият, както и за изминалата година, но очакванията са, че през 2022 г. той ще се ускори до 4.8%. Това, което се забелязва от изследването, е че в сектори като производство, изнесени услуги и фармация възнагражденията растат с постоянен темп, докато във високите технологии увеличението е все по-голямо всяка година.

Събраните данни са за индивидуалните възнаграждения на над 147 хил. служители на общо 1 768 позиции. Най-голям е броят на производствените компании, следвани от тези в секторите на високите технологии, бързооборотните стоки, изнесените услуги, фармацията и финансовите услуги. Проучването отчита не само брутната заплата по данни към 1 май 2021 г., но и социалните плащания (за транспорт, храна, надбавки за празниците), променливите възнаграждения (бонуси), както и непаричните възнаграждения (като например акции и опции) и допълнителните придобивки (здравна застраховка, служебна кола и т.н.).

Ако обърнем внимание само на брутното парично възнаграждение, то е най-високо във фармацевтичния сектор, високите технологии и изнесените услуги, като разбира се е над средното за пазара. Под средното ниво обаче са заплатите във финансовия сектор, производството и търговията на дребно. Оказва се също, че при оперативните работници в производството за едни и същи позиции възнагражденията в столицата са с 9% по-високи. Този извод е на база информация за 117 компании с общо около 60 хил. служители.

В същото време специалистите по обслужване на клиенти в банковия сектор получават средно с 9% по-ниско възнаграждение, отколкото същите специалисти, които работят в магазин или телеком. Разликата достига до цели 13% в градове като София и Пловдив.

Логично нивото в компанията влияе най-много върху размера на възнаграждението (100% от запитаните го посочват като фактор), следвано от функцията на служителя (34%) и вида на индустрията (31%). Като незначителен показател се отбелязва възрастта на служителя, която играе роля в едва 2% от случаите.

Интересен факт е, че 88% от програмистите средно ниво се намират в София. Сред тях най-високо платени са позициите за програмисти за мобилни технологии. Проучването показва също така, че владеенето на чужди езици оказва голямо влияние върху възнагражденията в сектора на изнесените услуги. Хората на административни позиции на оперативно ниво, владеещи и допълнителен език освен български и английски, получават средно 57% повече. С 94% е по-висока заплатата на служители, използващи датски език в работата си. Ситуацията е подобна и с нидерландския (+91%), финландския (+87%) и др.