Пловдивското с. Юлиево вече има локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води
Проектът е реализиран от пловдивския клуб на женската организация Сороптимист България и фондация “Земя завинаги”, в партньорство с община Мъглиж и кметството на с. Юлиево, с финансиране от Европейската Комисия

80% от подземните води сазамърсени с фекален материал, според данните, изнесени в представянето на проекта за изграждане на малка пречиствателна система за отпадъчни води. На среща в Хисаря беше посочено, че се наблюдава трайно деградиране на качеството на водните ресурси, включително и на тези за питейно водоснабдяване. Това е предпоставка за висок здравен риск.
 
Българският съюз на международната женска организация Сороптимист - жените от клуб “Старинен Пловдив” и фондация “Земя завинаги” обединяват усилия и инсталират локална пречиствателна станция за битови отпадъчни води “Anaerobix” в село Юлиево.
 
В реализирането на проекта, първоначалната попивна яма за отпадъчни води е изключена от системата. Това дава възможност да се инсталира новото съоръжение. Неговата ефективност покрива изцяло критериите на европейското и национално законодателство за пречистване на битови отпадъчни води – поне 20% за БПК5 и поне 50% за общото количество твърди вещества в суспензия. Пречиствателната система е свързана с обикновена тоалетна в сградата на кметството в село Юлиево. За допълнително подобряване на резултата в чувствителни зони и елиминиране на всякакъв здравен риск е изграден биофилтър за вторично пречистване на вече пречистените битови отпадъчни води. Чрез биофилтъра се постига пълно услояване на фосфора и общия азот.
 
Съоръжението е пилотно за с. Юлиево, община Мъглиж, област Стара Загора и илюстрира модерна евтина технология, която изцяло постига строгите изисквания на законодателството. Тя не изисква изграждането на скъпи и икономически неизгодни системи за малките населени места – централизирана канализация и конвенционална пречиствателна станция за пречистване (и вторично пречистване за чувствителните зони) на битовите отпадъчни води. Изработено е от българската фирма PiTRADE по лиценз на “GRAFT” Германия и “BMS” Ирландия – лидери в сферата на пречистване на отпадъчни води.
 
Изграждането на здравословна среда е сред петте основни фокус теми на Сороптимист интернешънъл. Жените в организацията работят усилено на местно и международно ниво, за да осигурят на жените и момичетата хранителна сигурност и достъп до най-високия постижим стандарт на здравеопазване. Клубовете в България продължават своята мисия с участие в още значими проекти.

Реклама

Inspiration Hub

 
  • Клиентът е в центъра на всичко

    Казвам се Павел и съм директор “Обслужване на клиенти” за групата на Кредисимо. Ние предлагаме финансови услуги на няколко пазара, като целта ни е да ги предоставяме с безупречно качество. С екипа ми поставяме Клиента в центъра на всичко, като с то...

Коментари

Реклама

Още новини:

Още анализи: